Zákoník práce včetně tzv. koncepční novely

Program kurzu

Změny v úpravě dovolené a v oblasti homeworkingu či převedení zaměstnance na jinou práci pouze s jeho souhlasem. Nejen tyto novinky nám přinese již dlouho připravovaná koncepční novela zákoníku práce, která z velké části zohledňuje právní předpisy Evropské unie a zároveň reflektuje judikaturu českých soudů a vývoj českého právního řádu.

 

Určeno pro:

Převážně personalisté ze mzdové sféry.Cíl školení:

Základní orientace ve vybraných tématech zákoníku práce včetně seznámení s koncepční novelou zákoníku práce.
Lektorka jako praktikující advokátka seminář obohacuje poznatky a zkušenostmi z praxe.

 

Obsah školení:

  • Úvodní a všeobecná ustanovení zákoníku práce.
  • Osobní údaje v pracovněprávních vztazích (základní/rámcové seznámení i s problematikou GDPR).
  • Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Pojem nelegální práce.
  • Základní informace týkající dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
  • Pracovní poměr. Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy.
  • Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní smlouvy a co nikoliv.
  • Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: nejčastější problémy/chyby při uzavírání pracovní smlouvy, forma pracovní smlouvy, doba určitá/doba neurčitá (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků"), zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi, odměňování zaměstnance (minimální, zaručená mzda, rozdíl mezi mzdou a platem, výplata mzdy, sjednání/stanovení mzdy), konkurenční doložka, apod.
  • Dovolená. Druhy dovolené, jak čerpat, základní chyby v praxi.
  • Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. Tzv. hmotná odpovědnost zaměstnance. Pracovní úrazy – základní pojmy.
  • Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. § 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovní poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy vznikající v praxi. Formulace „důtek". Jak postupovat, když zaměstnanec odmítne převzít výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru. Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání.

Novela zákoníku práce
V závislosti na stavu legislativního procesu k datu konání semináře bude do výkladu rovněž včleněna tzv. koncepční novela zákoníku práce. Lektorka účastníky rovněž seznámí se stěžejními legislativními novinkami účinnými od ledna 2018.

 

 

 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu

Školit vás budou

Gottwaldová, MBA Mgr. Klára

Gottwaldová, MBA Mgr. Klára

Klára Gottwaldová působila jako advokátka se zaměřením na pracovní právo, nyní působí jako korporátní právnička a lektorka se zaměřením na zákoník práce. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci zakázkových seminářů vytvořených zákazníkům přímo na míru. Je šéfredaktorkou časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem a členkou Rady expertů Unie personalistů, z.s. Je rovněž autorkou odborných článků v tištěných časopisech i on-line poradnách