Zákoník práce včetně tzv. koncepční novely

Program kurzu

Změny v úpravě dovolené a v oblasti homeworkingu či převedení zaměstnance na jinou práci pouze s jeho souhlasem. Nejen tyto novinky nám přinese již dlouho připravovaná koncepční novela zákoníku práce, která z velké části zohledňuje právní předpisy Evropské unie a zároveň reflektuje judikaturu českých soudů a vývoj českého právního řádu.

 

Určeno pro:

Převážně personalisté ze mzdové sféry.Cíl školení:

Základní orientace ve vybraných tématech zákoníku práce včetně seznámení s koncepční novelou zákoníku práce.
Lektorka jako praktikující advokátka seminář obohacuje poznatky a zkušenostmi z praxe.

 

Obsah školení:

  • Úvodní a všeobecná ustanovení zákoníku práce.
  • Osobní údaje v pracovněprávních vztazích (základní/rámcové seznámení i s problematikou GDPR).
  • Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Pojem nelegální práce.
  • Základní informace týkající dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
  • Pracovní poměr. Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy.
  • Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní smlouvy a co nikoliv.
  • Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: nejčastější problémy/chyby při uzavírání pracovní smlouvy, forma pracovní smlouvy, doba určitá/doba neurčitá (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků"), zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi, odměňování zaměstnance (minimální, zaručená mzda, rozdíl mezi mzdou a platem, výplata mzdy, sjednání/stanovení mzdy), konkurenční doložka, apod.
  • Dovolená. Druhy dovolené, jak čerpat, základní chyby v praxi.
  • Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. Tzv. hmotná odpovědnost zaměstnance. Pracovní úrazy – základní pojmy.
  • Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. § 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovní poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy vznikající v praxi. Formulace „důtek". Jak postupovat, když zaměstnanec odmítne převzít výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru. Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání.

Novela zákoníku práce
V závislosti na stavu legislativního procesu k datu konání semináře bude do výkladu rovněž včleněna tzv. koncepční novela zákoníku práce. Lektorka účastníky rovněž seznámí se stěžejními legislativními novinkami účinnými od ledna 2018.

 

 

 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu

Školit vás budou

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Advokátka a lektorka, která se v právní praxi se pohybuje již od roku 2008, kdy jako studentka – praktikantka nastoupila do advokátní kanceláře v Brně a po ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v téže advokátní kanceláři započala v září roku 2009 vykonávat praxi advokátní koncipientky. V říjnu roku 2012 složila advokátní zkoušku a od ledna 2013 provozuje vlastní advokátní praxi. Od roku 2012 také působí jako lektorka se zaměřením na zákoník práce. Pravidelně publikuje v časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem a na různých webech pro personalisty a mzdové účetní, je členkou Rady Expertů Unie personalistů, z.s., České advokátní komory, Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a Sdružení personalistů při OHK ve Vyškově. V roce 2016 dokončila studium programu MBA - Master of Business Administration - řízení lidských zdrojů.