Zaměstnávání cizinců v ČR

Program kurzu

Zaměstnávání cizinců v ČR

13.9.2012 -  Hotel TENNIS CLUB, Za kosteleckou 49, Prostějov

Ing. Jana Zelová

 

Prezence:    8:00 -   9:00

Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Komplexní předsavení problematiky zejména změny v právní úpravě a jejich praktické dopady.

Určeno pro HR specialisty/manažery firem zaměstnávající cizince a všechny další zájemce o danou problematiku.

Kromě obecného seznámení účastníků se systematikou právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu je cílem školení komplexně představit aktuální změny v procesu získávání pracovních povolení a pobytových titulů. Teorie bude vždy doprovázena případovými studiemi s detailním chronologickým popisem řízení o vydání pobytových titulů zejména za účelem zaměstnání včetně popisu řízení o vydání pracovního povolení ( na bázi vyslání + standardní schéma); s důrazem na dokumentaci (ukázka nebo vyplnění příslušného formuláře žádosti atd). Prostor dostane také problematika pobytu rodinných příslušníků občanů EU a občanů třetích zemí a jejich zaměstnávání na území ČR.

Důraz bude kladen také na nové pobytové tituly jako je např. zelená/modrá karta, dále na problematiku biometrie v povoleních k pobytu či na otázky související se zajišťováním apostil/superlegalizace a nostrifikace.

Lektorka, s bohatou teoretickou a praktickou zkušeností seznámí účastníky také s návrhem zcela nového cizineckého zákona, který by měl vstoupit v platnost v roce 2015 a projednávání, kterého se účastní.

 

Úroveň kurzu 1 – Základní