Získejte dotace EU na školení! Seminář zdarma!

Program kurzu

Seminář pouze pro podniky!

Jste podnik s alespoň dvaceti zaměstnanci? Od 15.6.2016 po dobu pouze dvou měsíců můžete žádat MPSV o dotaci na velké projekty na vzdělávání zaměstnanců v rámci Výzvy č. 43 Podnikové vzdělávání z Operačního programu Zaměstnanost.
Žádat mohou i firmy se sídlem či provozovnou na územní hl. m. Prahy, pokud samotné školení bude probíhat mimo území hlavního města. Projekty jsou určeny max. na 2 roky, min. výše jednoho projektu je minimálně 500 tis. Kč.
V této výzvě, podobně jako v předchozích výzvách Školení je šance a Podnikové vzdělávání bude podporováno vzdělávání v oblastech:
ICT vzdělávání, měkké dovednosti (tzv. soft skills), manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní a ekonomické kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání
Novinka ! Kvůli snižování administrativní zátěže budou projekty v režimu zjednodušeného vykazování.

Obsah semináře:
Informace o dotačních příležitostech a možnostech získání prostředků na vzdělávání.
Zveřejněné a připravované výzvy, náležitosti zpracování žádostí o dotace a podmínky pro získání prostředků z Operačního programu Zaměstnanost.

ZAMĚSTNAVATELÉ, nenechejte si tuto příležitost ujít, je správný čas na čerpání dotací na vzdělávání !

Každý účastník obdrží drobné občerstvení.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 2 hodin

Školit vás budou

Mgr. Nadymáčková Jitka, MBA

Mgr. Nadymáčková Jitka, MBA

Dotační manažerka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti projektového vzdělávání a hodnotitelka. Absolventka FF ÚP obor andragogika-vzdělávání dospělých a personální management, a dále postgraduálního studijního programu Senior Executive na Notthingham Trent University (B.I.B.S).