Důchodové pojištění včetně ELDP on-line

Důchodové pojištění včetně ELDP on-line

Přehled změn v oblasti důchodového pojištění, aktuální změny od 01.01.2021
  • Okruh pojištěných osob
  • Doby důchodového pojištění 
  • Druhy důchodů - podmínky nároku, dokladování dob pojištění
  • Možnosti zvyšování starobního důchodu
  • Výdělečná činnost v kombinaci s dávkami důchodového pojištění
  • "Předčasný" starobní důchod versus "předdůchod"
  • Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění 
  • Evidenční listy důchodového pojištění, příklady vyplňování, nejčastější chyby 
  • Aktuality ke dni konání semináře
  • Diskuze, dotazy, příklady z praxe