Roční zúčtování DPZČ - Ing. Zuzana Kovaříková, odpovědi na dotazy

Roční zúčtování DPZČ - Ing. Zuzana Kovaříková, odpovědi na dotazy

 

Otázka:

Je možné, aby zaměstnanec v průběhu jednoho měsíce podepsal "Prohlášení k dani" u dvou různých plátců daně z příjmů ze závislé činnosti současně v případě, že pracoval u jednoho zaměstnavatele do 15. dne v měsíci a k druhému zaměstnavateli nastoupil od 16. dne v měsíci?

 

Odpověď:

Dle pokynu D-59 GFŘ, který specifikuje jednotlivá ustanovení ZDP je uvedeno k §38k odst. 6 uvedeno: Poplatník může učinit prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho plátce daně a tuto skutečnost musí také v prohlášení uvést. Změní-li poplatník v průběhu kalendářního měsíce tzv. hlavního zaměstnavatele (jestliže pobírá mzdu v tomto měsíci od více plátců daně, ale postupně za sebou), může pro účely výpočtu zálohy na daň učinit prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona na další část kalendářního měsíce též u nového plátce, a to v zákonné lhůtě do 30 dnů po nástupu do zaměstnání. Oba plátci daně mu pak za tento kalendářní měsíc vypočtou zálohu měsíční sazbou daně podle § 38h odst. 2 zákona, ale měsíční slevu na dani podle § 35ba zákona a měsíční daňové zvýhodnění může poskytnout poplatníkovi pouze jeden z nich (§ 38k odst. 3 zákona); činí tak zpravidla ten, od kterého poplatník odchází.

 

V tomto případě je opravdu možné, aby Váš zaměstnanec u Vás podepsal prohlášení a Vy mu následně mohla provést roční zúčtování daně - podmínka učiněného prohlášení bude v tomto případě splněna, v režimu zálohové daně se pohybujete z důvodu hlavního pracovního poměru automaticky.

 

Otázka:

Je možné uplatnit v rámci ročního zúčtování daně odpočet úroků z úvěru na financování rekonstrukce stavby, v rámci které byla také pořízena fotovoltaická elektrárna na rekonstruovaný objekt? Zároveň platí, že poplatník není vlastníkem nemovitosti, ale pouze ji užívá k trvalému bydlení.

 

Odpověď:

§15 v odst. 3+4 ZDP uvádí, že v případě, že se jedná o rekonstrukci/změnu stavby nemovitosti, nemusí být v tomto případě naplněna podmínka vlastnictví (nemusíte dokládat LV), ale objekt může/nemusí být v nájmu. V tomto případě stačí, že je objekt využíván k vlastnímu trvalému bydlení, což v tomto případě zaměstnanec splňuje. Zároveň můžete tomuto zaměstnanci provést RZD. Pro jistotu Vám do přílohy přidávám vypracovaný přehled, co vyžádat od zaměstnance a na to si dát pozor (v tomto případě, zda je splněna podmínka úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření. Stejné platí i v případě, že se jedná o úvěr na rekonstrukci v rámci které je pořízena fotovoltaika - zde bych si dala pozor zejména na to, jestli byla provedena rekonstrukce bytové potřeby jako takové (ne pouze pořízení fotovoltaiky).