JAK ZÍSKAT DOTACE NA ZAMĚSTNANCE?

Jste malý nebo střední podnikatel? Právě Vám může být uřčená dotace na vzdělávání zaměstnanců.

V součastné době se naskýtá možnost snížit vynaložené náklady na vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím dotaci které mohou uhradit až 85% přímých nákladu souvisejících se vzděláváním zaměstnanců a  100% pokryti  mzdy zaměstnanců za dobu účastí na vzdělávacích kurzech a seminářích.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky.

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Podrobné a aktuální informace k realizaci projektu jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

Projekt POVEZ II umožní vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční příspěvky na:

- externí vzdělávání či rekvalifikaci 

- mzdy interních lektorů 

- mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců

Oprávnění žadatelé o dotaci:

      - Zaměstnavatele – podnikatelské subjekty
   1. obchodní korporace
   2. OSVČ se zaměstnanci
   3. statní podniky
   4. zaměstnanci organizačních složek zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR.
   5. právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
      - OSVČ - fyzické osoby s/bez zaměstnanců - žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní                         zaměstnance a školení zajišťuje pro sebe
      - nestátní neziskové organizace 

 Výše dotace :

      - 500 000 Kč měsíčně (dohromady za vzdělávání aktivity i mzdové náklady)
      - 33 000 Kč měsíčně ( mzdové náklady na jednoho zaměstnance)
      - žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6mil. Kč za kalendarní rok

 Míra podpory:

      - 85% na vzdělávací aktivity
      - 100% na mzdové náklady zaměstnance (za dobu účasti na vzdělávání)

 Praktické využiti projektu POVEZU II.

 V rámci dotace v programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců (OPZ) je možné čerpat na:

  1. akreditované, neakreditované a odborné jazykové kurzy
  2. obnovu a získaní řidičských oprávnění skupiny  C, D, E, T
  3. programování a obsluhu CNC strojů
  4. profesní průkazy
  5. obsluhu vysokozdvižných vozíků
  6. obnovu svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění
  7. IT gramotnost
  8. kurzy z oblasti odborné IT
  9. účetní, daňové, ekonomické kurzy
  10. jakékoliv další technické dovednosti apod.
Stale více zaměstnavatelů  se uvědomuji, že vzdělaní a vzdělávání zaměstnanců je výhoda oboustranná. Pokud se firma rozhodne pro vzdělávání zaměstnanců, je to krok, který se bezesporu vrátí a to v podobě spokojených zaměstnanců, klientu a zákazníků. 

Potřebujete vaše zaměstnance proškolit v odborných znalostech a dovednostech?

A nechce se vám hradit veškeré náklady ze svého?

Projekt POVEZ II je přesně pro vás.

Výše příspěvku?

100% mzdy a 85% nákladů na vzdělávání

Čerpano z: aktualní informace