Jedna perlička pro změnu k DPH

Jedna perlička pro změnu k DPH

Fyzická osoba ruší registraci plátce a řekněme, že poslední zdaňovací období je prosinec, ať je to trochu napínavé... V majetku má počítač, který pořídila v roce 2020 za 50.000,- Kč plus DPH a tehdy uplatnila plný nárok na odpočet. Bude k datu zrušení registrace něco vracet?

Už jsem o tom lehce psal - postup podle § 79a DPH. Vrací se mj. z dlouhodobého majetku, což je pojem definovaný v § 4 odkazem na daň z příjmů. Zjednodušeně - co je majetkem (hmotným) pro příjmovku, je majetkem i pro DPH. Pokud to majetek je, běží pětiletá lhůta od pořízení a při zrušení registrace v této lhůtě se vrací příslušný počet pětin odpočtu. No a je to tedy majetek?

Letos ne. Hranice pro samostatné movité věci v daních z příjmů je 80 tis. Kč. Ale v roce 2020 to bylo jinak, ne? Hranice byla 40 tis. Počítač za 50 by tedy majetkem být měl. Jestliže ano, pak při pořízení v roce 2020 a zrušení registrace v roce 2022 bude plátce vracet tři pětiny uplatněného odpočtu.

Nooo dobře... Jenže jestli si vzpomínáte na novelu daně z příjmů, která od 1.1.2021 zvedla hranici majetku ze 40 na 80 tis., tak si jistě vzpomenete, že ta novela byla retroaktivní. Byla tam MOŽNOST pro poplatníky použít hranici 80 tis. zpětně pro rok 2020. Tehdy toho využila řada především fyzických osob, u právnických to s ohledem na podvojné účetnictví bylo složitější.

Takže řekněme, že náš plátce - fyzická osoba - v roce 2020 pořídil počítač za 50 tis., o kterém si původně myslel, že to bude odpisovaný majetek. S koncem roku 2020 ale vyšla novela, která mu povolila dát počítač rovnou do výdajů, čehož s radostí využil. Je to tedy majetek ve smyslu daně z příjmů? NE. Bude tedy dělat úpravy odpočtu daně při zrušení registrace? ANO.

Je mi líto, ale odpověď je skutečně ano... Ta zmíněná novela byla totiž retroaktivní jen pro daň z příjmů. V přechodných ustanoveních novely DPH bylo a je napsáno, že pokud někdo využil zpětnou působnost daně z příjmů a zvýšil si hranici majetku pro rok 2020, tak pro DPH to ale neplatí a majetek pořízený v průběhu roku 2020 zůstává dlouhodobým majetkem pro DPH. Tudíž u něj běží ona pětiletá lhůta a tudíž podléhá úpravě odpočtu bez ohledu na to, že pro daň z příjmů to majetek není, v rámci daně z příjmů na něj nemáte žádnou kartu majetku a tak dál...

Už když to vyšlo, tak jsem si říkal, že to je zas jednou báječný nápad. Ale teprve s tím mohutným rušením registrace, které se teď děje kvůli zvýšení obratu, to pořádně doceňuji...

Resumé - hmotné movité věci pořízené v roce 2020 v cenovém rozpětí 40 až 80 tis. Kč JSOU majetkem pro DPH, přestože NEJSOU majetkem pro daň z příjmů (pokud se tak poplatník tehdy rozhodl). A proto podléhají úpravám odpočtu daně, např. (ale nejenom) při zrušení registrace. Pokud někdo má lehce masochistické tendence a chtěl by si to dohledat, jde o bod 1 přechodných ustanovení k zákonu 609/2020.

Na závěr bych jen podotkl, že se domnívám, že DPH je dostatečně zábavná daň i bez tohoto druhu kreativity Ministerstva financí... I když jako boj proti Alzheimerovi, nebo jak se ten Němec jmenuje, je to jistě super...