Daňový řád

Program kurzu

Čekají vás novinky a praxe při aplikaci daňového řádu a v neposlední řadě nové trendy a judikatura!

 

 Určeno pro:

  • Osoby vystupující a zastupující při správě daní.

 

Cíl školení:

  • 1. aktuální judikatura DŘ
  • 2. stávající výklad a aplikace DŘ

 

 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu

Školit vás budou

JUDr. Jeroušek David

JUDr. Jeroušek David

Vystudoval právnickou fakultu MU v Brně, kde v roce 2014 obhájil rigorózní práci. Zde také působí jako externí lektor na katedře finančního práva a národního hospodářství. Je autorem řady daňových článků a příspěvků. V rámci profesního života pracuje od roku 2003 ve Finanční (dříve daňové) správě ČR, kde byl na různých právnických pozicích. Od roku 2013 je jeho pozice zástupce ředitele Odvolacího finančního ředitelství. V rámci FS ČR dále působí jako lektor pro úřední osoby FS.