Detail lektora

JUDr. Jeroušek David

JUDr. Jeroušek David

Vystudoval právnickou fakultu MU v Brně, kde v roce 2014 obhájil rigorózní práci. Zde také působí jako externí lektor na katedře finančního práva a národního hospodářství. Je autorem řady daňových článků a příspěvků. V rámci profesního života pracuje od roku 2003 ve Finanční (dříve daňové) správě ČR, kde byl na různých právnických pozicích. Od roku 2013 je jeho pozice zástupce ředitele Odvolacího finančního ředitelství. V rámci FS ČR dále působí jako lektor pro úřední osoby FS.