Naši lektoři

Bc. Bartáková Gabriela

Bc. Bartáková Gabriela

Gabriela Bartáková se věnuje naplno od roku 2013 personalistice. Od roku 2019 působí na volné noze, spolupracuje převážně s výrobními/strojírenskými firmami. Je firmám parťákem, poradcem, pomáhá tvořit firemní kulturu, nastavovat personální procesy, zajímá se o motivaci zaměstnanců. Rukama jí prošlo tisíce životopisů. Věnuje se také kariernímu poradenství. Říká, že napsat správně životopis a motivační dopis se spoustou návodů lze, ale není to to jediné, co je k získání nového pracovního uplatnění potřeba. Také říká, že je zbytečně vysilující zasílání životopisu v duchu „třeba to někdy vyjde“. Během svého poradenství si více všímá, jak málo lidé znají sami sebe a jak málo umí pojmenovat a prodat to, co umí. Přednáší na středních školách a pravidelně se setkává s uchazeči o práci na veřejných přednáškách.

Bártíková Jana

Bártíková Jana

JANA BÁRTÍKOVÁ je zakladatelka Linked Akademie a expertka na LinkedIn strategie pro B2B prodej a marketing. Jejími klienty jsou firmy jako například Innogy Česká Republika, TTC Group, GentleJam nebo Automator CEE. Obchodu se Jana věnuje celý život. Už v roce 1991 nastoupila na svou první manažerskou pozici. Od té doby pracovala pro různé firmy a značky na zvyšování obratu a podílu na trhu. Ať to bylo v roli provozní ředitelky řetězce Rossmann, na pozici ředitelky českého zastoupení estonské módní značky Monton či Sales Managerky značky Dior pro český a slovenský trh. Jako lektorka Jana vytvořila a realizovala vzdělávací program pro celý obchodní tým Kofoly, který vedl k restartu obchodní strategie a získání 2. pozice na trhu. Od roku 2013 podniká a LinkedIn se brzy stal hlavním zdrojem jejích zákazníků. V roce 2015 založila Linked Akademii. Jana a tým lektorů a konzultantů učí firmy a podnikatele, jak získávat nové zákazníky na LinkedIn. Mnohým firmám Jana pomohla vytvořit a realizovat LinkedIn strategie, které jim v souhrnu vydělaly miliony korun. Několika klientům Linked Akademie spravuje jejich LinkedIn profily a stránky, které generují jejich vlastníkům pravidelně leady a poptávky.

Bc. Bartůšková Zuzana

Bc. Bartůšková Zuzana

Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.

Ing. Benda Václav

Ing. Benda Václav

Ing. Václav Benda absolvoval VŠE Praha. Pracoval na Ministerstvu financí (od r. 1990) na odboru nepřímých daní. Dále působil na MF jako vedoucí oddělení legislativy DPH. Podílel se na přípravě zákona o DPH ke dni vstupu ČR do EU (účinnost od 1.5.2004). Od srpna 2004 se věnuje soukromé poradenské činnosti. V současné době se zaměřuje na přednášky v oblasti DPH, jako lektor spolupracuje s řadou vzdělávacích agentur, profesních sdružení a realizuje i specializovaná firemní školení v oblasti DPH. V minulých letech se autorsky podílel a v současnosti také podílí na řadě komentářů a dalších odborných publikací, týkajících se problematiky DPH.

RNDr. Beránek Petr

RNDr. Beránek Petr

RNDr. Petr Beránek je zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad založený na dlouholeté lektorské a publikační praxi. Učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace. Jako daňový poradce poskytuje finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Specializace: Daň z příjmů, nestátní neziskové organizace, účetnictví podnikatelů a NNO.

Bohuš Otto

Bohuš Otto

Copywriter & lektor 13 let tvoří webové copy, slogany, názvy či direct maily. Nastavuje firmám tón jejich textové komunikace a radí jim, jak můžou textem lépe prodávat. O copywritingu přednáší, školí, píše knihy. A dělá to rád. Chcete ho poznat víc? Tak si pusťte video.

Ing. Brázda Jiří

Ing. Brázda Jiří

Ing. Jiří Brázda je majitelem společnosti iNexia, s.r.o, která se zabývá komplexními IT službami pro malé a střední firmy. V průběhu své praxe zjistil, že i když špičkový servis může zajistit bezchybný chod IT techniky, stále nebude uživatelům přinášet maximální užitek. Uživatelé totiž většinou neumí využívat své počítače na maximum. Proto založil projekt Počítačový mentor, jehož posláním je pomoci lidem pochopit, jak počítače fungují a že onen respekt před světem IT je celkem zbytečný.

  Crhanová  Ing. Bc. Věra

Crhanová Ing. Bc. Věra

Ing. Bc. Věra Crhanová působí jako manažerka kontaktního pracoviště Prostějov Úřadu práce ČR. Je specialistkou v oblasti marketingu a obchodu, dále také v oblasti zaměstnávání občanů z EU a cizinců z třetích zemí. Lektorské činnosti se věnuje 23 let.

Mgr. Čagánková Hana

Mgr. Čagánková Hana

Lektorování angličtiny se věnuji již od dob studií na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kam jsem nastoupila v roce 2006. Začínala jsem doučováním studentů a postupně přidávala i skupinovou výuku ve frimách. Celoživotní vzdělávání je mým koníčkem, takže kromě magisterského diplomu, mám i FCE a během svého tříletého pobytu v Anglii jsem si udělala i kurz CALLAN METHOD a také GCSE zkoušku z angličtiny. Po návratu ze zahraničí jsem se stala jazykovou a poté i životní koučkou a tyto dvě oblasti jsou nyní dominantou mého profesního života. Od roku 2014 vedu vzdělávací agenturu Volná škola, kde jse zaměřujeme na tzv. školní předměty a jsem ráda za tuto spolupráci v oblasti jazyků s agenturou ALDEKON, kterou jsme zahájily v Prostějově taktéž kurzem angličtiny pod taktovkou mé kolegyně Lucie Kotyzové. Při mé práci se studenty je mou doménou velká trpělivost a respekt k odlišnostem každého člověka. Kromě práce se slovní zásobou a gramatikou vnímám důležitost i výslovnosti, která nás může buďto přiblížit nebo oddálit v naší reálné komunikaci.

Mgr. Černá Šárka

Mgr. Černá Šárka

Jsem člověk milující život, přírodu, lidi, krásu, hudbu a tanec. Také jsem absolvent Přírodovědecké fakulty v oboru biologie,tělesná výchova. Velkou část života jsem pracovala ve státní ochraně přírody. Vzhledem k mému zájmu o rozvoj osobnosti a lidské společnosti, absolvovala jsem různé kurzy pracující se změnou vědomí a přístupu k životu. Jsem přesvědčená, že nejdůležitější je mít radost ze života, tak se také snažím radost a lásku kolem sebe šířit.

Černíček Tomáš

Černíček Tomáš

Tomáš je společně s Lucií Lipovskou spolumajitelem a zakladatelem agentury DigitalniDurian.cz zabývající se internetovým marketingem pro malé a střední firmy. Než společně založili v roce 2015 marketingovou agenturu, vyzkoušeli si veškeré postupy a nástroje online marketingu na několika vlastních podnikatelských projektech na vlastní kůži a za vlastní peníze. A k čemu dospěli? Jaký nástroj je nejlepší? PPC kampaně či remarketing? Sociální sítě? Moderní responsivní web? SEO, linkbuilding? Blog a copywriting? Email marketing? Internetový marketing není o jednom zázračném nástroji, ale o dobře nastaveném, "promazaném" a zpětně vyhodnocovaném a optimalizovaném systému, který se liší obor od oboru, firmu od firmy. Proto je důležité nedávat obecné rady, ale vše s klientem detailně probrat a ušít mu řešení na míru. Razí heslo: "Zákazník vás bude milovat, konkurence nenávidět."

Mgr. Čevelová Magdalena, MBA

Mgr. Čevelová Magdalena, MBA

Marketingová čarodějnice, poradkyně a lektorka. Vystudovala psychologii a marketing a ve své práci spojuje obojí dohromady. Má zkušenosti z 13 let vlastního podnikání a 20letou praxi v různých oblastech marketingu v agentuře i na straně klienta. Podnikání vnímá jako cestu nejen k penězům, ale především ke spokojenému a šťastnému životu. Majitelům firem, živnostníkům a volnonožcům pomáhá získat zákazníky, uvádět na trh nové produkty a služby, nastavovat ceny, zvyšovat zisky a nacházet v práci smysl a radost.

Ing. Fialová Hana

Ing. Fialová Hana

Jako lektor, trenér, mentor, facilitátor a kouč sama vytváří a realizuje semináře, workshopy, kurzy či individuální rozvoj pro pracovníky různých profesí i pozic. Od technických, administrativních až po manažerské pozice. Ve firmách strojírenských, obchodních, personálních či finančních. Pracuje i jako soukromý kouč. Zaměřuje se především na osobnostní rozvoj a to v oblasti sebepoznání a sebeobjevování, efektivní, respektující a profesionální komunikace, efektivního využití „životního“ času, vedení lidí a týmů. Jejím životním koníčkem je také tanec, kterému se sama věnuje a zároveň působí jako mentální kouč v oblasti tanečního sportu. Při své práci s klienty se zaměřuje především na naplnění očekávání, potřebnost, užitečnost, praktičnost, efektivitu a maximální zapojení zúčastněných. Věří, že nejlépe se člověk učí prožitkem a jeho reflexí. Umí velmi dobře naslouchat a klást otázky, které jste si možná dříve nepoložili. Můžete tak posunout své hranice a získat nový pohled na situace, ve kterých se právě nacházíte, najít nové zdroje k řešení a novou energii. Je velmi tvůrčí a nesnáší nudu. Zaručuje vám, že ani vy se při práci s ní nudit nebudete. VZKAZ: Zjistěte, co v životě chcete. Rozhodněte se, co pro to uděláte a nikdy o sobě nepochybujte. Nedejte na řeči jiných. Jděte svou cestou, dělejte chyby, poučte se z nich a nikdy se nevzdávejte. Rozhodujte se, ale nebojte se své rozhodnutí změnit, když se změní situace. Zůstaňte na cestě. Vytrvalost je zbraní úspěšných. Tvořte svůj život a žijte jej naplno a spokojeně…

Fráňa Martin

Fráňa Martin

Projektový manažer s 10-ti letými zkušenostmi s řízením projektů zaměřených na vývoj SW aplikací - webové/mobilní aplikace pro různé platformy. Mám zkušenosti s návrhem, realizací a orientaci na potřeby zákazníka.Mezi mé schopnosti patří: vůle a schopnost dotahovat projekty do konce, orientace na výsledek a způsob jeho dosažení, všeobecná spolehlivost.

Lektor bez portrétu
Mgr. Gottwaldová Klára, MBA

Mgr. Gottwaldová Klára, MBA

Klára Gottwaldová působila jako advokátka se zaměřením na pracovní právo, nyní působí jako korporátní právnička a lektorka se zaměřením na zákoník práce. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci zakázkových seminářů vytvořených zákazníkům přímo na míru. Je šéfredaktorkou časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem a členkou Rady expertů Unie personalistů, z.s. Je rovněž autorkou odborných článků v tištěných časopisech i on-line poradnách

Gregor Lukáš

Gregor Lukáš

Intenzivně se zabývá problematikou osobního rozvoje a efektivity. Na základě nabytých vědomostí, zkušeností svých i zkušeností okolí a klientů vytváří kurzy, jejichž cíl spočívá ukázat možnou cestu, kudy se ubírat při vyřešení nadbytečného stresu, záplavy úkolů, nebo zkrátka při hledání způsobu, jak si najít více času na sebe a své blízké. Jezdí po republice (české i slovenské), účastní se odborných konferencí, vede specializované kurzy pro veřejnosti i uzavřená školení – ať už pro komerční sféru, nebo neziskový sektor či školství. Neslibujei zázraky, ale skrze několik konkrétních kroků nabízí možnosti, jak k pozitivním změnám dospět.

Lektor bez portrétu

Mgr. Havlíková Martina

Mgr. Martina Havlíková - profesní působení se dělí na několik oblastí, pracuji jako psycholog, lektor/školitel, kouč, kariérový poradce, HR poradce. Všechny uvedené činnosti spojuje práce s lidmi s jejich starostmi, problémy, frustrací. Společně se zabýváme hledáním cest ke zlepšení, naším společným cílem je „začít“, třeba i malou změnou. Práci psychologa se věnuji přes 15 let. Absolvovala jsem „Solution focus“ komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení, dále Akreditovaný profesionální kouč MČMT ČR. Účastnila jsem se a průběžně se stále účastním řady vzdělávacích kurzů a workshopů, kde hledám další inspiraci pro svou práci s klienty. Při koučování pomáhám klientům dojít k uvědomění si toho, co přesně chtějí jinak a proč, a ke stanovení způsobů, jak toho dosáhnout. V pracovním prostředí realizuji i koučování týmů, které vede ke zlepšení spolupráce a komunikace uvnitř týmu. V kariérovém poradenství vedu konzultace s klienty, kteří se rozhodují o další profesní cestě, odborném vzdělávání, cílem je získat nový pohled na to, jak uplatnit své znalosti, schopnosti, předpoklady a zkušenosti v pracovním světě.

Jahodová Hana

Jahodová Hana

Pracuje ve firmě 123-oddlužení s. r. o. jako specialista na oddlužení dle insolvenčního zákona. Perfektně se orientuje v problematice oddlužení a insolvenčního řízení samotného, současně je i odborníkem na závazkové vztahy, občanskoprávní řízení, exekuční řízení, ale např. i na srážky ze mzdy. Tyto oblasti s oddlužením úzce souvisí a mají na ně i dopad.

JUDr. Jeroušek David

JUDr. Jeroušek David

Vystudoval právnickou fakultu MU v Brně, kde v roce 2014 obhájil rigorózní práci. Zde také působí jako externí lektor na katedře finančního práva a národního hospodářství. Je autorem řady daňových článků a příspěvků. V rámci profesního života pracuje od roku 2003 ve Finanční (dříve daňové) správě ČR, kde byl na různých právnických pozicích. Od roku 2013 je jeho pozice zástupce ředitele Odvolacího finančního ředitelství. V rámci FS ČR dále působí jako lektor pro úřední osoby FS.

Mgr. Jirásková Miroslava

Mgr. Jirásková Miroslava

Absolvovala jsem FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působím v PhD. programu na Katedře psychologie a patopsychologie na PdF UP Olomouc. Dále působím jako lektorka v Programu primární prevence pro školy a jsem redaktorka rubriky Inspirace časopisu Gymnasion.

Ing. Juráňová Hana

Ing. Juráňová Hana

Auditorka a daňová poradkyně. Je absolventkou technické kybernetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno. V managementu auditorských firem pracuje od roku 1993. Je specialistkou na vnitropodnikové účetnictví a daňovou problematiku holdingových firem. Je držitelkou certifikace účetního znalce II. stupně. Od roku 1993 je členkou Komory daňových poradců a od roku 2003 je členkou Komory auditorů ČR. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek. Poskytuje konzultační služby, účetní a daňové poradenství, právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Je partnerem společnosti FSG Partners. Vydala publikaci Inventarizace ve veřejné správě. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Kaňková Zuzana

Kaňková Zuzana

Jsem optimistický Střelec, zvědavá a zvídavá koučka a koučinkem se zabývám více než 10 let. Absolvovala jsem kurzy transakčního a transformačního koučinku a nasbírala velké množství osobních zkušeností ze svého života i životů druhých, které jsou při koučinku velmi užitečné. Specializuji se na koučink lidí v období životních krizí, právě ty v sobě skrývají největší potenciál k změně života k lepšímu. Život po krizi není zase dobrý, je MNOHEM LEPŠÍ! Fascinuje a uchvacuje mě proměna klientů, ke které během koučinku dochází. Neskutečně mě těší sledovat radost ve tvářích klientů, když objevují svůj obrovský potenciál, nacházejí řešení svých trápení a posouvají se dál. Jejich často skokový posun vpřed a nárůst energie bývá opravdu vidět. Je mi obrovským potěšením, že mohu být toho součástí a velmi ráda budu i Vaší průvodkyní na cestě za lepší a radostnější budoucností. Koučuji v Zábřehu nebo on-line.

MUDr. Karsten Michaela

MUDr. Karsten Michaela

Promovaná lékařka, paměťová expertka od roku 2000. Od roku 1998 aktivní v paměťovém sportu, v kterém dosáhla řady vysokých ocenění: trojnásobná mistryně světa v paměťových schopnostech (1999-2001), několikanásobná národní mistryně (ČR), GrandMaster (Mind Sport Olympiade) & Guinnessrekordmanka. V Mnichově (Německo) vystudovala německý jazyk (Goethe Institut). V roce 2010 založila vlastní podnikání MindKarat® – mentální a paměťový trénink. Certifikace v roce 2019 – Poradce v oblasti prevence pro psychosoc. zdraví. Autorka knihy “Úspěšná paměť”/ nakladatelství Albatros. Publikace v mnoha českých i německých médiích – téma mozek a lidská paměť. Autorka projektu Brillant Brain. K jejím firemním klientům patří české i mezinárodní společnosti jako např. ČEZ, GE Money Bank Praha, TopVision Praha, EYRIE Praha, HP Academy Praha, , MetLife ČR, DZ Bank Berlin, Commerzbank, Aufbaubank, Justizministerium Thüringen, Innenministerium Thüringen, NDR/Norddeutsche Rundfunk Hamburg, IT-Firma ORACLE, IBM a mnohé další. Lektorka na německých univerzitách (např. ve Frankfurtu n. M., Berlíně, Hamburku, Bayreuthu, Hannoveru, Dortmundu). Své paměťové schopnosti prokázala již několikrát v českých a mezinárodních TV-show. Zakladatelka spolku KIWANIS Club Erfurt (třetí největší světová servisní organizace na pomoc dětem), Spoluzakladatelka spolku memoryXL (evropský spolek k rozvoji paměťových schopností a paměťového sportu), členka spol. MENSA ČR a členka spolku žurnalistů DVPJ – Německo. Profesionální člen spolku „German Speakers Association e.V.“

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Ing. Klímová Růžena

Ing. Klímová Růžena

Ing. Růžena Klímová je velice schopná a sympatická lektorka, která přednáší mzdovou problematiku už od roku 1999 pro mnoho vzdělávacích agentur mimo jiné i pro AldEkon. Ing. Klímová publikuje v mnoha odborných časopisech, svoji publikační činnost zahájila v r. 2000, nejprve jen dílčími příspěvky do odborných časopisů, později i jako autor a spoluautor odborných publikací. Ing. Klímová je autorkou několika odborných titulů – Mzdové a personální checklisty, Mzdové výpočty, Povinnosti mzdové účetní a spoluautorkou odborných publikací MZDY, Encyklopedie mzdového účetnictví, a dalších.

Kolář Michal

Kolář Michal

Michal Kolář - táta dvou úžasných kluků, podnikatel, specialista na placenou reklamu na Facebooku, markeťák tělem i duší a také jeden z TOP affiliate partnerů zajímavých online projektů v CZ/SK ve 35 kampaních. Spolupracuje na zajímavých online projektech, kde tvoří online marketingové strategie. Za posledních 7 let investoval do reklamy ve svých projektech a u klientů více jak 8 miliónů korun.

Kolářová Marcela

Kolářová Marcela

V současné době, kdy se svět neustále mění a vyvíjí, je důležitější než kdy jindy mít vedle sebe odborníka, který vám pomůže navigovat životními a profesními výzvami. Bc. Marcela Kolářová, lektorka, mentorka a koučka, se od roku 2021 věnuje právě tomu – pomáhá jednotlivcům všech věkových kategorií dosáhnout jejich plného potenciálu a překonat překážky na jejich cestě k úspěchu. S více než 17 lety praxe ve farmacii, medicíně a psychologii využívá své rozsáhlé znalosti a dovednosti k poskytování komplexní podpory svým klientům. Její akademické pozadí zahrnuje studium farmacie, jednooborovou psychologii a pedagogiku, což ji umožňuje spojit vědecký přístup s hlubokým porozuměním lidské psychiky. Nabízí širokou škálu služeb, které jsou přizpůsobeny potřebám jejích klientů. Pomáhá studentům s psychickým nastavením na zkoušky, podporuje vrcholové sportovce v jejich mentální přípravě a vytváří pro dospělé semináře a workshopy zaměřené na seberozvoj a soft skills. Kombinuje nejnovější poznatky o mozku a psychice s praktickými technikami, které účastníkům umožňují najít osobní přístup k řešení jejich výzev. Motto Bc. Kolářové, "Co o sobě víš, můžeš změnit," odráží její přesvědčení o neomezených možnostech osobního růstu a vývoje. Věří, že klíčem k úspěchu je sebepoznání a adaptace, a svým klientům pomáhá tuto cestu najít. Před „musíš to dělat tak a tak“ staví „přijď si na to, jak to udělat nejlépe s tvým nastavením“.

Koráb David

Koráb David

David čerpá ze svých bohatých zkušeností s nastavováním stránek na sociálních sítích, usilovně se věnuje také produkční činnosti a rád vám poskytne cenné rady ohledně vašeho podnikání na internetu.

Bc. Kotyzová Lucie

Bc. Kotyzová Lucie

Jako lektorka anglického jazyka pracuji již od svých 17 let. Mám zkušenosti s online výukou i s výukou naživo, s výukou těch nejmenších i dospělých. V tuto chvíli vyučuji pod agenturou Volná Škola Mgr. Hany Čagánkové. Na vysoké škole jsem se věnovala oboru angličtiny se zaměřením na tlumočení a překlad. Praxi tlumočení jsem získala na divadelních seminářích a praxi překladu jsem získala překladem uměleckých knih a tvorbou oficiálních titulků pro seriály. Jsem zapálená pro věc a když se do něčeho pustím, dělám to na 100 %. Jsem flexibilní a velmi zodpovědná v plnění svých závazků.

Ing.  Kovaříková Zuzana

Ing. Kovaříková Zuzana

Motto: "Často říkám, že svou práci musí člověk dělat s pokorou, oddaností a hlavně, s velkou láskou." Ing. Zuzana Kovaříková vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor účetnictví a daně. Již při studiu se věnovala lektorské činnosti v oblasti účetnictví, daní a financí, a té se věnuje dodnes (s přestávkami tedy více než 5 let). Od ukončení studií působí jako manažer ekonomického oddělení a personalista ve zpracovatelském podniku, a svůj volný čas věnuje svému koníčku - vedení účetnictví a ekonomickému poradenství převážně malých firem a drobných podnikatelů.

Ing. Kožinová Dagmar

Ing. Kožinová Dagmar

Lektorka Ing. Dagmar Kožinová vystudovala ekonomii a řadu let působila jako manažerka obchodních týmů. V současnosti se nadále věnuje poradenství v oblasti obchodu a marketingu, ale rovněž i osobnímu rozvoji. Díky studiu psychologie jsou jí blízká také témata z této oblasti. Je lektorkou, koučkou a mentorkou v otázkách týkajících se ženství, zejména ve vztahu k ženské proměnlivosti, ale i sebepřijetí a sebelásky. Založila projekt Ženské cykly. Rovněž se věnuje tématu rozchodů. Vede ojedinělé rozchodové rituály. Učí lidi podívat se na svůj rozchodový příběh novým pohledem, poučit se, přijmout ho, odpustit sobě i druhému a s láskou jej pustit. Mimo to je partnerkou, matkou dvou dcer, babičkou vnučky a také šťastnou majitelkou několika zvířat. Je autorkou knihy Deník probuzené ženy.

Mgr. Kubasová Nela

Mgr. Kubasová Nela

Pořádá semináře, ve kterých lidem ukazuje cestu, jak eliminovat riziko při koupi investičního bytu a zároveň si zajistit dvoumístný výnos! Investování se věnuje od roku 2010, kdy se sama stala aktivní investorkou. Díky svým obchodním zkušenostem, které získala především jako manažerka ve významné nadnárodní společnosti, a svým znalostem z VŠ studia ekonomie Vám může nabídnout profesionalitu, zkušenosti ve vyjednávání a férový přístup. Jednou ze svých hodnot považuje zlepšování povědomí veřejnosti o finanční a investiční gramotnosti, proto například pořádá bezplatný cashflow klub, kde lidem ukazuje, jak mohou pozitivně ovlivnit svůj tok peněz. Podle jejího názoru není nebezpečné investovat, nebezpečné je být finančně negramotný. Doučuje ruštinu online přes skype. Má složenou magisterskou zkoušku z odborné ruštiny a tlumočení, 7 měsíční stáž v Rusku a taktéž 4 roky pracovala pro ruskou společnost.

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Dagmar Kučerová je velice schopná a sympatická lektorka, která zvládá problematiku mezd v celém jejím rozsahu. Zná dokonale celou problematiku nemocenského pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění, zákoník práce a daně z příjmů ze závislé činnosti. Jako jedna z mála lektorek upozorní i na vazby s účetnictvím, nebo i na daňové dopady z hlediska daní z příjmů. Do tohoto tématu jak všichni víme, se většina mzdovek vůbec nepouští. Lektorskou činností se zaměřením na mzdové účetnictví se PhDr. Kučerová zabývá od roku 2009. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáší na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Publikuje články z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky, především pro server Podnikatel.cz.

Ing. Kvítek Karel

Ing. Kvítek Karel

Ing. Karel Kvítek - Působí jako vedoucí kontrolního oddělení Finančního úřadu v Olomouci. Odborný konzultant s mnohaletou praxí. Externí lektor PPŠ-institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.. Publikační a lektorská činnost.

Lektoři Linked Akademie

Lektoři Linked Akademie

JANA BÁRTÍKOVÁ je zakladatelka Linked Akademie a expertka na LinkedIn strategie pro B2B prodej a marketing. Jejími klienty jsou firmy jako například Innogy Česká Republika, TTC Group, GentleJam nebo Automator CEE. Obchodu se Jana věnuje celý život. Už v roce 1991 nastoupila na svou první manažerskou pozici. Od té doby pracovala pro různé firmy a značky na zvyšování obratu a podílu na trhu. Ať to bylo v roli provozní ředitelky řetězce Rossmann, na pozici ředitelky českého zastoupení estonské módní značky Monton či Sales Managerky značky Dior pro český a slovenský trh. Jako lektorka Jana vytvořila a realizovala vzdělávací program pro celý obchodní tým Kofoly, který vedl k restartu obchodní strategie a získání 2. pozice na trhu. Od roku 2013 podniká a LinkedIn se brzy stal hlavním zdrojem jejích zákazníků. V roce 2015 založila Linked Akademii. Jana a tým lektorů a konzultantů učí firmy a podnikatele, jak získávat nové zákazníky na LinkedIn. Mnohým firmám Jana pomohla vytvořit a realizovat LinkedIn strategie, které jim v souhrnu vydělaly miliony korun. Několika klientům Linked Akademie spravuje jejich LinkedIn profily a stránky, které generují jejich vlastníkům pravidelně leady a poptávky. ******* Kryštof Kopecký Na LinkedIn jsem od roku 2016, kdy jsem si profil založil „jen tak“. Kolem roku 2018 jsem začal pravidelně pasivně konzumovat obsah ostatních uživatelů této sociální sítě a zjistil, že je hodnotný a přinese plno zajímavých informací a rozšíření pohledu. Pro byznys. Teď jsem na volné noze jako strategický konzultant a LinkedIn je denní chleba pro získávání kontaktů a zakázek. A funguje skvěle. Tato síť je pro mě primárně byznysový nástroj, jak si dělat vlastními silami marketing a nabízet své služby. Od začátku roku 2020 pravidelně ukazuji na workshopech zájemcům a svým klientům sílu a možnosti využití této sítě pro jejich podnikání. A také jsem tu nalezl skvělou komunitu, která drží při sobě a pomáhá si. Ověřil jsem si, že získat na přímo klienta z LinkedIn není nereálné, ale možné a funkční. Dělám to tak pro své dvě firmy a další projekty. Pomocí optimalizace profilu, strategie a správné komunikace. Jsem rád, že díky propojení s Linked Akademií mohu nově ukázat obchodní možnosti této sítě dalším podnikatelům a firmám.

Linhart Jan

Linhart Jan

Internetovým stránkám se věnuje od přelomu roku 1999 a 2000. Posledních sedm let se zaměřuje se SEO (optimalizaci stránek pro vyhledávače) i širší internetový marketing. Je majitelem jednoho z největších SEO nástrojů v ČR (www.SEOnastroje.cz), nebo nejnavštěvovanějšího soutěžního webu v ČR – www.Souteze.cz. Je také spoluautorem knižní publikace 333 tipů a triků pro SEO

Mgr. Lipovská Lucie

Mgr. Lipovská Lucie

Lucie Lipovská je poradkyní podnikatelů a firem a manažerkou řady projektů. V roce 2009 vybudovala se svým společníkem na zelené louce první firmu Bauwerk s.r.o. ze studentských půjček. Tato firma má dnes obrat 10 milionů korun. Podíl ve firmě odprodala, aby se mohla věnovat dalšímu projektu své druhé firmy Japol group s.r.o. které je spolumajitelkou. Žije tím, co dělá a miluje rozvíjet byznys. Je spoluautorkou knihy „ Jak nezbohatnout na pěstování japonského topolu“. Jako dobrodružná cestovatelka pravidelně cestuje na vlastní pěst po Evropě a Indonésii. Absolvovala podnikatelský inkubátor multimilionáře Rogera Hamiltona na ostrově Bali. Publikuje také články v časopise Koktejl.
Její motto je: „ Změň sebe a změníš celý svět.“

Lörincz David

Lörincz David

David Lörincz pracoval 6 let jako manažer ve službách v předních internetových obchodech (Mall.cz, Mironet.cz). Poté se začal věnovat marketingu se specializací na Facebook. Nyní pracuje jako CMO v Teahouse Transport, senior product manager v ZoomSphere a spolupracuje na Facebook marketingu společností McDonald’s, OBI a mnoha dalších. Píše také blog o Facebook marketingu. V lednu roku 2015 se stal digitálním nomádem a cestuje po jihovýchodní Asii.O spojení práce a cestování píše blog Nomád v Asii.

Ing. Lošťák Milan

Ing. Lošťák Milan

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 v nejrůznějších funkcích, v letech 1993 až 2012 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci, poté na oddělení řízení rizik při správě daní a v současnosti v seniorském věku na oddělení daně z příjmů fyzických osob na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Spoluautorsky se s Ing. Pavlem Prudkým podílel na publikacích Jak vyplnit daňové přiznání (v nepřetržité řadě každoročně od roku 1993 do 2014), Hmotný a nehmotný majetek v praxi (příprava aktualizace pro rok 2023) a Vzory korespondence s finančními úřady (pravidelné aktualizace). Jeho kamarádskou dlouhodobou odborno u spolup ráci oceňoval po celý život pan Mgr. Petr Pelech při autorské tvorbě každoročně aktualizovaných publikací Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Velmi aktivní je v přednáškové činnosti, zejména pro Svaz účetních v Olomouci, nakladatelství ANAG Olomouc, dále spolupracuje například s Komorou daňových poradců ČR, zabezpečuje přednášky pro Okresní hospodářské komory, Agrární komoru a další nejrůznější státní i komerční subjekty. Tématiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti školí v různých akreditovaných rekvalifikačních kurzech včetně účasti ve zkušebních komisích, dále přispívá do odborných periodik, nově se podílí na webových stránkách Účetní - portál. cz firmy OSWALD a. s., apod. Odborná daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu přispívat k řešení nejrůznějšch daňových problémů a jeho účast na odborných konzultacích a seminářích, kterých za svou profesní kariéru zabezpečil již kolem tisícovky. Olomouc 22. 12. 2022

Ing. Lukášová Miriam

Ing. Lukášová Miriam

Absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze a dále Institut certifikace účetních. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Od roku 1990 se ve své účetní a znalecké kanceláři věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnických osob jak podnikatelských, tak neziskových (spolků). Mezi jejich klienty patří živnostníci, právnické osoby, spolky, státní instituce a občané. Kromě toho se zabývá i znaleckou a publikační činností.

 PhDr. Makovičková Dana

PhDr. Makovičková Dana

Zkušená trenérka a koučka se specializací na oblast osobnostního rozvoje, tréninky obchodních, manažerských, komunikačních a vyjednávacích dovedností 16 let zkušeností s tréninkem zaměstnanců a všech úrovní managementu s výbornými výsledky a skvělými referencemi. Praxe manažerky tréninků se zodpovědností za 14 lektorů a vývoj produktů. Externí konzultantka a lektorka poradenských a konzultačních firem, jako jsou IKEA, ČSOB, UniCreditBank,ČEZ a.s., Česká spořitelna, Annonce a jiné. Vytváření a spoluvytváření modulů vzdělávání, koordinace a realizace řady projektů zejména z oblasti obchodu, manažerských dovedností a komunikace. 16 let zkušeností s vlastním podnikáním a obchodováním v oblasti vzdělávání a dále léta zkušeností v oblasti obchodování s elektronikou v rámci rodinné firmy. Překladatelka odborné literatury ve výše uvedených oblastech. Přeložila např. jedny z 1. použitelných knížek asertivity na našem trhu: Portál "Umění stát si za svým" a „Řeč těla v praxi“

Mgr. Marvanová Martina

Mgr. Marvanová Martina

Je autorkou Wellbeingového vzdělávacího programu pro ženy, který boří společenské konvence, které ženy zbytečně škrtí a uzemňují. Tento program se věnuje nejen ženské vnitřní kráse, ale také se zabývá autenticitou projevu i image. Mimo jiné ženám přináší lehkost, ladnost, ženskost, nadhled i sebevědomí. Martina je také zakladatelkou projektu Networking pro duši, programu Prodávejte jako Ti nejlepší, který je určen kosmetickým firmám a salónům a projektu Sama sobě sluncem. Celoživotní láska k obchodování a prodeji ji zavedla do velkých korporací, kde deset let působila jako obchodní manažerka se svými týmy. Zde se také poprvé setkala s koučinkem a mentoringem lidí i obchodních procesů. Nyní je Martina nejen lektorkou, mentorkou a somatickou koučkou, ale také dvojnásobnou maminkou. Díky životním i pracovním zkušenostem dnes inspiruje spoustu žen, předává jim své know-how i fungující postupy, jak se nejen lépe cítit, ale také jak lépe vypadat. Její workshopy jsou plné aha momentů, interakce, ale také pohodové atmosféry.

JUDr. Matoušek Pavel

JUDr. Matoušek Pavel

Zakladatel firmy P-P-MAT, s.r.o., která se více jak dvacet let zabývá zejména činností celního jednatelství a poradenstvím v oblasti zahraničního obchodu. Jeho specializací je finanční, daňové a celní právo, kterými se zabývá při své praxi v celní problematice, zahraničním a intrakomunitárním obchodu EU. Má bohaté zkušenosti v konzultační a poradenské činnosti. Své lektorské dovednosti využívá jako univerzitní učitel i jako lektor na školeních. Publikuje odborné články, stati a studijní materiály se zaměřením na celní a daňovou problematiku.

Lektor bez portrétu

Matyášová Martina

Sympatická lektorka, zabývající se terapií „transformace strachu“. Pořádá víkendové, prožitkové semináře pro ženy, na témata Zákon přitažlivosti, neomezené možnosti naší mysli a objednávky z vesmíru. Vystudovala UTB ve Zlíně, fakultu humanitních studií - obor sociální pedagogika. Účastnila se projektu Moudré podnikání žen, kde prošla výcvikem facilitátorů. Vystudovala dvouletou školu tradiční čínské medicíny na Brněnském institutu TČM. Má zkušenosti z 20 let vlastního úspěšného podnikání v průmyslovém odvětví.

Mgr. Mráz Pavel

Mgr. Mráz Pavel

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci a Gymnázia Hranice, studoval také na Linköpings universitet a FSI VUT v Brně. Pracoval jako projektový a event manažer pro známý Relax & Sport resort Dolní Morava, externí outdoor i indoor lektor ve společnosti MEK-IN, s.r.o., Project Education s.r.o., Proud Aktivit, aj. Nyní působí jako oblastní ředitel pro Olomoucký kraj ve společnosti Business for Breakfast Česká republika, s.r.o. a spolumajitel ve společnosti ZdravýPodnik s.r.o.. Ve volném čase je mj. také trenérem leadershipu i profesionálního networkingu, neboť veškerý rozvoj své firmy i služeb prováděl Pavel Mráz právě prostřednictvím leadershipu a profesionálního networkingu, kdy se seznamoval a budoval nové vztahy s s klíčovými osobami potenciálních klientských firem, novými zaměstnanci i spolehlivými dodavateli. Díky tomu jeho společnost neustále roste.

Müller René

Müller René

René Müller je certifikovaný trenér III. (nejvyššího) trenérského stupně. Je členem České společnosti pro trénování a jogging paměti (ČSTPMJ), která je garantem odborné způsobilosti. Rozvoji činnosti mozku a mentálním dovednostem se věnuje již téměř 25 let. Mezi jeho posluchače, kromě žáků a studentů základních, středních a vysokých škol, patří i pracovníci různých firem rozmanitých odvětví, mobilní operátoři, včetně jejich vrcholových manažerů, ministerstva… Z velkých firem můžeme zmínit několikaleté vedení tréninků paměti zaměstnanců firem Bosch, Siemens, IBM, Hartmann Rico, Arcelor Mittal, Kika, a další. Ovšem jeho lektorská činnost se netýká jen zdravých klientů. Svými metodami pomáhá zmírňovat důsledky onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou, jejichž klub vede již přes 10 let. Systém tréninku pana Reného Müllera není jen o paměti a možnostech až několikanásobného zvýšení paměťových schopností. Je zejména o metodách, které mimořádně rozvíjí mozek jako celek. Kombinuje metody staré Číny, Indie, Japonska, starého Řecka s nejnovějšími metodami, vycházejícími z posledních vědeckých poznatků. Účinnost tréninku a znalost metod lektora jsou zřejmé již v průběhu kurzu. Posluchači zjistí, že jsou schopni až 2 x rychleji uchopit informace, umí je účinně zpracovat, učit se, a také si pamatovat. Následným tréninkem po kurzu se schopnosti neustále zlepšují jak kvalitativně, tak i co do množství zpracovávaných informaci.

Lektor bez portrétu
Mgr. Nadymáčková Jitka, MBA

Mgr. Nadymáčková Jitka, MBA

Dotační manažerka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti projektového vzdělávání a hodnotitelka. Absolventka FF ÚP obor andragogika-vzdělávání dospělých a personální management, a dále postgraduálního studijního programu Senior Executive na Notthingham Trent University (B.I.B.S).

Ing. Navrátil Jan

Ing. Navrátil Jan

Absolvoval obchodní akademii a Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, obor automatizované systémy řízení. Od ukončení studia podniká v Prostějově v oboru výpočetní technika. Je majitelem firmy HABRO, která poskytuje služby IT pro širokou veřejnost, prodej a servis výpočetní techniky a výuku v oblasti IT (kurzy a školení). Má dlouholetou zkušenost v lektorské činnosti.

Lektor bez portrétu

Ing. Neumann Oldřich

Absolvent ČVUT Praha, Impac University Florida, PIBS. V letech 2006-7 zastával funkci víceprezidenta pro střední Evropu poradenské firmy Impac Limited, v letech 2007-8 šéfa prodeje v poradenské firmě Deloitte Czech Republic. Od 2008 provozuje vlastní poradenskou firmu TRADECON s.r.o.. Realizuje jak projekty klientské (např. SNĚŽKA NÁCHOD, ČKD KUTNÁ HORA, ČESKÁ RAFINERSKÁ, TIPSPORT, CZECHPAN, JAWA DIVIŠOV atd.), tak své vlastní. Jeho vlastní projekty jsou napříklas www.green-time.cz, www.tradevest.cz a nejúspěšnější jednoznačně www.kolokocarek.cz. U klientů realizuje analýzy a projekty za účelem analyzovat a pak optimalizovat nedostatky, což můžou být procesy, obchod, HR a další. Mimo to se věnuje i lektorské činnosti, při níž v kurzech využívá vlastní poznatky z činnosti poradce.

Ing. Novotná Martina

Ing. Novotná Martina

Jsem profesionální certifikovanou koučkou dle ICF (mezinárodní federace koučů), maminkou tří dětí a původním vzděláním chemická inženýrka. 7 let jsem se věnovala obchodu a vedení lidí a koučovací metody jsem používala především k nalezení jejich vnitřní motivace a zvýšení efektivity práce. Píši vlastní seberozvojové diáře a zápisníky pod značkou BE Perfect. Naplno se věnuji online projektům na podporu sebevědomí žen a sebelásky „BE Yourself pro M.arter, vzdělávací a networkingovou platformu pro ženy či muže na rodičovské dovolené. Pomáhám klientům výživových poradců dostat se zpět do formy v rámci „Koučuj svůj zdravý životní styl“. Možná jste mě viděli ve Snídani s Novou, kde jsem hovořila o výhodách koučovacího přístupu. Pomohu vám s nalezením osobní sebehodnoty, sebevědomí a udržení si své vnitřní motivace k dokončení započatých projektů. Koučink Karlovy Vary, Praha a on-line.

Ondryáš Petr

Ondryáš Petr

- zapálený lektor anglického jazyka se všeobecným přehledem - učitel, překladatel, konzument amerických seriálů ("živá" hovorová angličtina) - patnáctileté zkušenosti s výukou dětí, mladistvých a dospělých studentů rozdílných profesí (farářů i kovářů:) - zkušenosti s výukou na střední i vysoké škole, vedení firemních kurzů, víkendových pobytů s angličtinou - roční pobyt v USA - nadšený amatérský běžec (splněný sen - maraton 2021) a chodec (osobní výuková metoda "walking and talking") - táborový vedoucí - držitel trička A-Z kvíz

Lektor bez portrétu

Ing. Pantůček Igor

Daňový poradce (zkušební komisař KDP ČR) poskytující právní poradenství a finančně-ekonomické rady v oblasti daní, odvodů, poplatků a dalších souvisejících přímo s daněmi. Specializace  clo a intrastat  daň z přidané hodnoty  daň z příjmu fyzických osob  daň z příjmu právnických osob  daňová evidence  leasing  mezinárodní zdaňování  neziskové organizace  silniční daň  spotřební daň  správa daní a poplatků  účetnictví

Mgr. Pavlas Pavel

Mgr. Pavlas Pavel

Komunikací se ve své lektorské činnosti zabývá již od roku 2002. Kromě lektorské činnosti je společníkem a zakladatelem několika úspěšných firem od telekomunikací, přes prodejní sítě elektroniky či oblečení, až po vzdělávání a trading. Ve své podnikatelské kariéře již vedl a motivoval řadu lidí a umění prezentovat již učil studenty, uředníky, živnostníky i velké korporace.

Ing. Plachý Martin

Ing. Plachý Martin

Finanční, účetní a daňový poradce, auditor, programátor a manažer IT systémů. Od roku 1992 pracoval na celé řadě projektů jako finanční, účetní a daňový poradce a manažer auditu. V letech 1998 až 2004 pracoval pro společnosti Arthur Andersen a Ernst & Young, které patřily nebo stále patří mezi největší poradenské a auditorské firmy na světě. V roce 2013 založil společnost NOVACLOUD s.r.o., která vytváří cloudové informační systémy a zabývá se obecně využíváním cloudových systémů pro potřeby rozhodování a řízení a dále ukládáním a sledováním dat, souborů a informací v cloudových systémech. Ve své poradenské, konzultační a lektorské činnosti se zaměřuje na přípravu klíčových informací pro rozhodování řízení managementu společnosti. Specializuje se na grafický reporting, BI systémy, grafiku v rozhodování a řízení a aplikaci myšlenkových map a skečnoutingu v řídící praxi. Je odborníkem na cloudové systémy a aplikace.

Ing. Ponížil Pavel, Ph.D.

Ing. Ponížil Pavel, Ph.D.

Pavel se zaměřuje na výzkum v oblasti vzdělávání a jeho úzká místa. Aktuálně realizuje školení osobního rozvoje metodou Mi5M (www.mi5m.com), kterou postavil na letitých zkušenostech z pěti metod. Je také autorem metody Imitum (www.imitum.com), která dokáže naučit cizí jazyk za 1 rok. Pavel vymyslel a vytvořil univerzální vzdělávací online platformu (vytváření kurzů, plánování výuky a samotná výuka studentů). Má také zkušenosti z přednáškové činnosti jak na kurzech, tak i na školách, workshopech a odborných seminářích. Pavel je autorem několika publikací, jako například „Jak si nastavit šťastný život“, „Jak se naučit anglicky za 1 rok“ či „Zdraví aneb zdravý člověk má tisíce přání“. Před tím působil jako manager a analytik několika společností v oblasti informačních technologií.

Lektor bez portrétu

Ing. Procházková Dagmar

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).

Lektor bez portrétu
PhDr. Přidalová Alena

PhDr. Přidalová Alena

Téměř 20 let působím v oblasti vzdělávání, poradenství a podnikání. Jsem majitelkou a manažerkou vzdělávací a poradenské společnosti OLOMOUC TRAINING CENTRE, jejímž prostřednictvím se svým klientům snažím pomáhat jako poradkyně a koučka rozvíjet jejich potenciál a schopnosti, které je povedou k jejich profesnímu i osobnímu růstu, úspěchu a seberealizaci. A to nejen pro svůj vlastní prospěch a spokojenost, ale i pro užitek lidí, kteří s nimi spolupracují a pro přidanou hodnotu společnosti, ve které žijí.

Reinoha Marek

Reinoha Marek

Po absolvování odborných celních kurzů nastoupil v roce 1989 jako operátor výpočetní techniky do Databanky krajských orgánů, od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník, v následujícím roce nastoupil na Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště). Své působení v celní správě ukončil jako ředitel celního úřadu Brno II. Od roku 2004 se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti - Reinoha Consulting. Je certifikovaným lektorem dodacích doložek INCOTERMS 2010 (ICC - Mezinárodní obchodní komora). Působí v oblastech celní problematiky, DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod apod..

MGR. Řehulková Jana

MGR. Řehulková Jana

Mgr. Jana Řehulková, ředitelka poradenské a vzdělávací společnosti. V oblasti péče o klienty a psychologie mezilidských vztahů má na svém kontě stovky seminářů, tréninků a individuálních konzultací. Je certifikovanou trenérkou managementu a zakládající členkou Asociace lektorů a konzultantů managementu. Připravuje a realizuje manažerské kurzy a tréninky obchodníků, personalistů a prvoliniových pracovníků. V lektorské a poradenské činnosti spolupracuje s řadou firem po celé ČR i na Slovensku. Mezi její pravidelné klienty patří např. společnosti Baťa, Vodafone, Cetelem, Allianz, Petrof, Trido, Creditas a řada dalších. Účastníci seminářů, které vede, oceňují její neformální, přátelský a přitom vysoce odborný přístup. ***Reference: Mohu říci, že jsem během dvou měsíců byla a měla možnost se zúčastnit několika školení, ale žádné mi toho tolik nedalo jako toto školení. Líbilo se mi, že nás lektorka vtáhla do řešení různých situací, které mohou nastat mezi zákazníkem a námi. Jsem velmi ráda, že jsem měla tu možnost slyšet se na nahrávce. Určitě mi toto školení přinese mnoho nového. (Monika Bachanová, 21.02.18 Olomouc) Seminář mě zaujal, velmi dobré bylo, že ve skupině nebylo mnoho lidí, seminář tak byl více konkrétní. Dobrá byla i forma debaty, zaujal i fonetický záznam a jeho další rozbor. (Kyselková,21.02.18 Olomouc) Seminář byl z praxe, ze života, nejednalo se o „pouhou“ přednášku. Líbilo se mi pojmenování a správné nasměrování k řešení problémů, se kterými se už dlouhou dobu potýkám. (Hynšt, 21.02.18 Olomouc) Paní lektorka byla příjemná a názorná, líbily se mi příklady, které jsme inscenovali. Seminář byl velice poučný a jsem rád, že jsem jej mohl navštívit. (Polášek, 21.02.18 Olomouc)

Řezníček Tomáš
Sladký Aleš

Sladký Aleš

Ing. Aleš Sladký působí jako kouč a lektor v oblasti obchodu B2B. Jeho 20ti letá praxe na vedoucích obchodních pozicích mu umožňuje čerpat poznatky zejména z praxe. Mimo to je stále aktivní jako poradce v oblasti zvyšování prodeje, pohybuje se v segmentu B2B firem. Pracoval např. jako obchodní ředitel společnosti EnerSys spol. s r.o., kde zodpovídal za obrat 300 mil. Kč v ČR a SR. Aktuálně pomáhá malým a středním firmám s obchodními procesy, trénuje obchodní dovednosti začátečníky i pokročilé a koučuje majitele a manažery firem. Je akreditovaný kouč. Je propagátorem win-win řešení, protože, jak sám podotýká - “pak obchody drží dlouho”.

Slečka Jiří

Slečka Jiří

Režisér, kameraman a střihač. V roce 2018 jsem založil společnost George Vision s.r.o., která se zaměřuje na videoprodukci a audiprodukci všeho druhu. Společnost má na svém kontě desítky reklamních spotů, které lidé znají z většiny televizních stanic u nás. Kromě toho se věnuje živému vysílání kulturních akcí, konferencí a dalších eventů.

Mgr. Slepička Pavel

Mgr. Slepička Pavel

Mgr. Pavel Slepička je lektorem přes 25 let, pracoval s dětmi ve školách, studenty VŠ, v neziskovém prostředí s cizinci, rodinami, ale i s manažery z tvrdého byznys prostředí. Vybudoval a úspěšně certifikoval lektorské zázemí pro síť lektorských organizací, věnuje se mentoringu a tvorbě metodik nových programů pro prevenci rizikového chování mládeže, etiku a kulturní bohatství, ale též s oblibou rozvíjí řadu manažerských témat. Vedle lektorování je též vášnivý fotograf.

Lektor bez portrétu
Bc. Sojková Taťána

Bc. Sojková Taťána

Bc. Taťána Sojková je zkušená a velmi oblíbená lektorka. Od roku 1989 pracuje nepřetržitě v oblasti sociálního zabezpečení. V současné době koordinuje působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Zabývá se odbornou poradenskou činností z oblasti dávek pojistného a nepojistného systému. Lektorské činnosti se věnuje mnoho let, zaměřuje se v ní zejména na oblast důchodového pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění.

Mgr. Stuchlík Robert

Mgr. Stuchlík Robert

Mgr. Robert Stuchlík - psychoterapeut, kouč od roku 1998. Řádný člen České asociace pro psychoterapii. Doporučený terapeut VZP. Věnuje se tématům motivace, konfliktů v týmu, firemní vize, komunikace, prevence vyhoření a psychosomatiky. Autor populárně naučných knih Tým snů (Grada 2008), Akta X, Jóga-která je ta pravá. Víc na www.e-psychoterapie.cz Koučink Praha, nebo on-line

Suchý Lukáš

Suchý Lukáš

Úspěšně se věnuje obchodu již od minulého tisíciletí a nemá v plánu s tím přestat. Jako obchodník školí prodejní dovednosti tak, že Vám vlezou pod kůži. Má bohaté zkušenosti s obchodem v nadnárodních korporacích, obchodoval s ropnými produkty, v rychloobrátkovém sektoru i na finančních trzích. Když není v terénu, učí podnikatele, jak prodat svoji službu na každé schůzce, a v každém sektoru. Už se těšte, bude to jízda.

Svobodová Barbora

Svobodová Barbora

Jsem hlavně žena, která má ráda lidi a práci s nimi. Jsem milující matka a manželka. Práce s lidmi je mým posláním již od mládí. Cítím to tak, že jsem jen dočasným průvodcem pro lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, probouzet v sobě vnitřní sílu, vyléčit si svá zranění a hluboko zapsané vzorce, které jim nevyhovují. Jjsem tu pro ty, kteří se chtějí zbavit strachů, vzteku, nejistot… Přibližně 8 let pracuji aktivně s automatickou kresbou, která mě nepřestává fascinovat. Po čase praxe se u mě rozvinulo i automatické psaní a práce s kyvadlem. Nejedná se o to nakreslit dokonalý obrázek. Je to především práce s energií. Kreslíte skrze vnitřní moudrost, intuici, kterou v sobě v kombinaci s kresbou a meditací probudíte. Mám certifikaci pro praktikování kraniosakrální terapie, také jsem certifikovaný kouč. Koučink Olomouc, nebo on-line

Ševčíková Jitka, MBA

Ševčíková Jitka, MBA

23 let působila v korporátním světě a zahraničním obchodě, posledních 9 let v oblasti špičkových informačních technologií, vystudovala ekonomii, marketing, v letech 2006 – 2009 emoční leadership v EU projektu LESK (lektor emočních a sociálních kompetencí). Od roku 2011 lektoruje semináře z oblasti redukce stresu, prevence syndromu vyhoření, techniky zdravého spánku, konflikt management, kultivované komunikace a psychohygieny. Mezi její klienty patří např. T-Mobile, JUST, Bayer, Česká spořitelna, HP Tronic, ETA, Rané péče, Dixons Carphone, Johnsons and Johnsons, Moneta, Ernst and Young, Policie ČR, a další. V roce 2014 byla nominována na Ženu roku a Lektorku roku. V roce 2017 převzala na festivalu Všem ženám ocenění Ostara za celospolečenský přínos. Pořádá semináře v exotických destinacích (Mauricius, Maledivy, Srí Lanka, Indonésie, Filipíny…). Je autorkou celorepublikového projektu Barevný anděl. Aktivně se zabývá charitativní činností, benefičními akcemi. Je spoluautorkou knihy S láskou i rozumem o emoční inteligenci rodičů a dětí (C Press 2015), publikuje v mnoha médiích, spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem a s webem psychologie.cz Hostuje v zajímavých podcastech: hladinaalfa.cz/podcasty. Spolu s kolegy založili platformu Family Business Academy pro vzdělávání rodinných a majetných firem.

Ing. Mgr. Šmarda Ladislav

Ing. Mgr. Šmarda Ladislav

Ing. Mgr. Ladislav Šmarda vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na oblast daní, účetnictví a finančního řízení. V rámci studia absolvoval zahraniční stáže v Lucembursku (Lucemburk) a ve Španělsku (Valencie). Kromě českého jazyka ovládá rovněž angličtinu a španělštinu. Ve své praxi se zabývá řešením právních problémů podnikatelů a jiných komerčních subjektů. Zaměřuje se na oblast smluv, smluvního práva a řešení transakcí s přesahem do vícero právních oblastí. Kromě toho se věnuje pracovněprávním vztahům a obecně zastupování klientů v případech právních sporů před soudy i orgány veřejné správy. Odkaz na profesní web lektora: https://www.aksmarda.cz

JUDr. Šmíd Ondřej, Ph.D.

JUDr. Šmíd Ondřej, Ph.D.

Absolvent doktorského studia Právnické fakulty v Olomouci. Pracuje jako advokát v Advokátní kanceláři Mgr. Čestmíra Sekaniny v Boskovicích a externě spolupracuje s PF UP v Olomouci, kde působí na katedře občanského a pracovního práva. Věnuje se publikační činnosti se zaměřením na oblast rodinného práva a občanského zákoníku.

Ing. Šobáň Jaroslav

Ing. Šobáň Jaroslav

Ing. Jaroslav Šobáň je akreditovaný daňový poradce zaměřující se na právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Rozsáhlé znalosti a přehled v oboru uplatňuje ve své lektorské a publikační činnosti.

Štětková Karla

Štětková Karla

Karla má téměř 20letou praxi v oblasti řízení lidských zdrojů, IT a financí. V jejím průběhu získala zkušenosti v celém spektru HR činností, s vedením lidí, řízením projektů. Od roku 2008 se věnuje lektorské činnosti zejména v oblasti personalistiky, komunikačních a manažerských dovedností, HR poradenství pro firmy a rovněž kariérovému poradenství pro individuální klientelu. Z pozice kouče pomáhá svým klientům v jejich osobnostním či kariérovém rozvoji.

Lektor bez portrétu
Ing. Šustr Josef

Ing. Šustr Josef

Jednatel společnosti CATHEDRAL Software, s.r.o. Prostějov. Už během studia na FEI VUT v Brně začal podnikat. Po státnicích se chtěl více dozvědět o podnikání a tak začal studovat i na podnikatelské fakultě. Po roce studia ale zjistil, že podnikání se nedá naučit, buď to v člověku je nebo není. Škola zajistí pouze nástroje a poučky. Zda je aplikujete v praxi, je jen na nás. Před 20 lety prakticky z ničeho vybudoval společnost CATHEDRAL Software a do teď v ní řídí většinu projektů. Právě díky projektům měl možnost konzultovat u zákazníků v Austrálii, na 7 měsíců se přestěhovat do amerického Bostonu a prožít několik dlouhých let v německé společnosti INTEC. S kolegou založili pobočku v USA a vyzkoušeli si tak i podnikání v zahraničí.

Švecová Denisa

Švecová Denisa

Je majitelka firmy AldEkon, která se zabývá jak vzděláváním pro obchodníky, manažery, personalisty a účetní, tak i vedením účetnictví malých a středně velkých firem. Pro tyto firmy zpracovává podnikatelské dotace. Oddělení vzdělávání pod jejím vedením tak dnes už vzdělává téměř všechny firmy v okrese Prostějov, a mnoho firmem z Olomouckého kraje, jejichž týmy mají touhu se dále zdokonalovat a pracovat na sobě. Dokáže poradit začínajícím podnikatelům, jak nastavit své podnikání. Nabízí poradenství k daňové optimalizaci. Je certifikovaná koučka. Vede podnikatelské mastermindové skupiny, používá techniku councilových kruhů. Rozebere s vámi vaše plány a pomůže vám najít směr. Je dlouholetou členkou podnikatelského byznys klubu. Účastnila se projektu Moudré podnikání žen. Prošla výcvikem facilitátorů pod vedením Lenky Papadakisové. Absolvovala čtyřletý sebezkušenostní výcvik Rogerovské psychologie. Koučink s Denisou můžete mít v Prostějově, Olomouci, nebo on-line.

Mgr. Táborský Jan

Mgr. Táborský Jan

Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl semináře a přednášel na téma pravopis, stylistika odborného textu, syntax, lexikografie, sociolingvistika aj., celkem více než 1500 hodin výuky). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst, např. na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR nebo v Armádě České republiky. Byl výkonným redaktorem popularizačního časopisu Čeština doma a ve světě. Dlouhodobě spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka: kromě redakčních prací a poradenství se významně podílel na tvorbě jejího e-learningové studijního programu (redigování a technické zpracování cca 20 kurzů). V současné době vede agenturu Syntagma (jazykové korektury, redakční práce, zakázkové psaní a copywriting) a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy. Provozuje facebookové stránky Jazykové zajímavosti a je autorem knihy Jazykové jednohubky.

Verner Jan

Verner Jan

Coby neotřelý copywriter se Honza stará o obsahovou náplň řady stránek na internetu. Svůj zájem o online marketing pak soustředí především na sociální sítě, mailing, soutěže a různé druhy analýz.

Lektor bez portrétu
Vondra Zdeněk

Vondra Zdeněk

Pan Zdeněk Vondra podniká v oblasti vzdělávání dospělých od roku 2005. Je lektorem a odborným konzultantem pod značkou nábor v praxi. Mezi jeho nejúspěšnější a nejoblíbenější patří kurzy personálního managamentu – tvorba týmů a adaptační procesy. Má více než dvacetiletou praxi v obchodě a v budování vlastní firmy, což mu umožňuje předávat své každodenní zkušenosti i na seminářích prodejních a manažerských dovedností. Zlepšit komunikaci, zvýšit efektivitu a zisk, najít nové kvalitní pracovníky a zavést systém se podařilo, i díky jeho školením, například ve společnostech ČMSS a.s., ČSOB Pojišťovna, Elite Dental Prague, Wüstenrot a.s., HST Vrchlabí, Eurogreen CZ, Schil Dental Clinic Bratislava, Koutný Prostějov a Netpromotion Praha, kde rádi poskytnou kladné i nadšené reference na jeho práci. (Medailonek)

Bc. Vondrák Zdeněk, Dis.

Bc. Vondrák Zdeněk, Dis.

Daňový poradce, absolvent MU Brno. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.

Bc. Vondrová Regina

Bc. Vondrová Regina

Pod vlastní značkou Aktivní Networking učí firmy i jednotlivce zářit při tvorbě a práci s jejich sítí kontaktů, jednotlivých vztahů, ať už obchodních, na pracovišti nebo při realizaci společenských akcí. Denně telefonuje, domlouvá schůzky, vyřizuji vlastní objednávky, vyjednává - věnuje se obchodu. Spolupracuji s týmem neziskové organizace EduFórum Praha, kde se pořádají večerní networkingová setkání o inovacích ve vzdělávání. Navazování a budování vztahů je pro ni denním chlebem. To, co učí, dělá každý den!

Zahájský Květoň
Zelinková Žaneta

Zelinková Žaneta

Držitelka certifikátu výživový specialista. Lektorka workshopů o výživě na Mallorce, Thajsku. Pravidelně školí pro VUT Brno. Pořádá semináře pro firmy například Hartmann Rico a.s., B.F.C.W. Logistics s.r.o. Externí odborná poradkyně pro časopisy Dieta, Kondice, Marianne, Maminka, Moje psychologie. Již několik let provozuje nutriční poradnu v Brně.

Mgr. Zinrák Daniel

Mgr. Zinrák Daniel

Po maturitní zkoušce studoval na Vyšší obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketing a na Vyšší odborné škole Uherské Hradiště, obor komerční právo. Vystudoval marketing a právo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své praxi se věnuje mezinárodnímu obchodu, správě investic, obchodnímu a občanskému právu. Má zkušenosti z vedení vlastní firmy. Mezi jeho hlavní zájmy patří ekonomická a právní problematika. Stále se věnuje sledování změn v našem právním řádu, zejména v oblasti daní.

JUDr. Zítek Adam, Ph.D.

JUDr. Zítek Adam, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty UK. Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a v této oblasti působí i jako lektor pro řadu renomovaných vzdělávacích agentur. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občaského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - Relativní majetková práva. Teoretickou erudici spojuje s poznatky z praxe, kde zastával řadu manažerských pozic, naposledy jako předseda představenstva Pražská plynárenská Holding, a.s. Od roku 2013 je lektorem na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE. Poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, bytové a obchodní právo.

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu