Naši lektoři

Jana Bártíková

Jana Bártíková

Jana Bártíková Autorka a lektorka Linked Akademie Na LinkedIn jsem od roku 2007. Dokud jsem byla zaměstnanec, získala jsem díky této síti velmi zajímavé pracovní nabídky. 6 let už podnikám a LinkedIn se stal hlavním zdrojem mých zákazníků. Generuje mi 80% mých prodejů a objednávek a zakázek. Už čtvrtým rokem učím své klienty, jednotlivce i firmy, jak získávat nové zákazníky a klienty díky LinkedIn. Mými kurzy o LinkedIn už prošlo více než 1.000 účastníků.

Ing. Václav Benda

Ing. Václav Benda

Ing. Václav Benda absolvoval VŠE Praha. Pracoval na Ministerstvu financí (od r. 1990) na odboru nepřímých daní. Dále působil na MF jako vedoucí oddělení legislativy DPH. Podílel se na přípravě zákona o DPH ke dni vstupu ČR do EU (účinnost od 1.5.2004). Od srpna 2004 se věnuje soukromé poradenské činnosti. V současné době se zaměřuje na přednášky v oblasti DPH, jako lektor spolupracuje s řadou vzdělávacích agentur, profesních sdružení a realizuje i specializovaná firemní školení v oblasti DPH. V minulých letech se autorsky podílel a v současnosti také podílí na řadě komentářů a dalších odborných publikací, týkajících se problematiky DPH.

RNDr. Petr Beránek

RNDr. Petr Beránek

RNDr. Petr Beránek je zkušený lektor oblíbený u posluchačů pro svůj odborný a srozumitelný výklad založený na dlouholeté lektorské a publikační praxi. Učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace. Jako daňový poradce poskytuje finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Specializace: Daň z příjmů, nestátní neziskové organizace, účetnictví podnikatelů a NNO.

Otto  Bohuš

Otto Bohuš

Copywriter & lektor 13 let tvoří webové copy, slogany, názvy či direct maily. Nastavuje firmám tón jejich textové komunikace a radí jim, jak můžou textem lépe prodávat. O copywritingu přednáší, školí, píše knihy. A dělá to rád. Chcete ho poznat víc? Tak si pusťte video.

Ing. Jiří Brázda

Ing. Jiří Brázda

Ing. Jiří Brázda je majitelem společnosti iNexia, s.r.o, která se zabývá komplexními IT službami pro malé a střední firmy. V průběhu své praxe zjistil, že i když špičkový servis může zajistit bezchybný chod IT techniky, stále nebude uživatelům přinášet maximální užitek. Uživatelé totiž většinou neumí využívat své počítače na maximum. Proto založil projekt Počítačový mentor, jehož posláním je pomoci lidem pochopit, jak počítače fungují a že onen respekt před světem IT je celkem zbytečný.

   Ing. Bc. Věra Crhanová

Ing. Bc. Věra Crhanová

Ing. Bc. Věra Crhanová působí jako manažerka kontaktního pracoviště Prostějov Úřadu práce ČR. Je specialistkou v oblasti marketingu a obchodu, dále také v oblasti zaměstnávání občanů z EU a cizinců z třetích zemí. Lektorské činnosti se věnuje 23 let.

Tomáš  Černíček

Tomáš Černíček

Tomáš je společně s Lucií Lipovskou spolumajitelem a zakladatelem agentury DigitalniDurian.cz zabývající se internetovým marketingem pro malé a střední firmy. Než společně založili v roce 2015 marketingovou agenturu, vyzkoušeli si veškeré postupy a nástroje online marketingu na několika vlastních podnikatelských projektech na vlastní kůži a za vlastní peníze. A k čemu dospěli? Jaký nástroj je nejlepší? PPC kampaně či remarketing? Sociální sítě? Moderní responsivní web? SEO, linkbuilding? Blog a copywriting? Email marketing? Internetový marketing není o jednom zázračném nástroji, ale o dobře nastaveném, "promazaném" a zpětně vyhodnocovaném a optimalizovaném systému, který se liší obor od oboru, firmu od firmy. Proto je důležité nedávat obecné rady, ale vše s klientem detailně probrat a ušít mu řešení na míru. Razí heslo: "Zákazník vás bude milovat, konkurence nenávidět."

Mgr. Magdalena Čevelová, MBA

Mgr. Magdalena Čevelová, MBA

Marketingová čarodějnice, poradkyně a lektorka. Vystudovala psychologii a marketing a ve své práci spojuje obojí dohromady. Má zkušenosti z 13 let vlastního podnikání a 20letou praxi v různých oblastech marketingu v agentuře i na straně klienta. Podnikání vnímá jako cestu nejen k penězům, ale především ke spokojenému a šťastnému životu. Majitelům firem, živnostníkům a volnonožcům pomáhá získat zákazníky, uvádět na trh nové produkty a služby, nastavovat ceny, zvyšovat zisky a nacházet v práci smysl a radost.

Ing. Hana Fialová

Ing. Hana Fialová

Jako lektor, trenér, mentor, facilitátor a kouč sama vytváří a realizuje semináře, workshopy, kurzy či individuální rozvoj pro pracovníky různých profesí i pozic. Od technických, administrativních až po manažerské pozice. Ve firmách strojírenských, obchodních, personálních či finančních. Pracuje i jako soukromý kouč. Zaměřuje se především na osobnostní rozvoj a to v oblasti sebepoznání a sebeobjevování, efektivní, respektující a profesionální komunikace, efektivního využití „životního“ času, vedení lidí a týmů. Jejím životním koníčkem je také tanec, kterému se sama věnuje a zároveň působí jako mentální kouč v oblasti tanečního sportu. Při své práci s klienty se zaměřuje především na naplnění očekávání, potřebnost, užitečnost, praktičnost, efektivitu a maximální zapojení zúčastněných. Věří, že nejlépe se člověk učí prožitkem a jeho reflexí. Umí velmi dobře naslouchat a klást otázky, které jste si možná dříve nepoložili. Můžete tak posunout své hranice a získat nový pohled na situace, ve kterých se právě nacházíte, najít nové zdroje k řešení a novou energii. Je velmi tvůrčí a nesnáší nudu. Zaručuje vám, že ani vy se při práci s ní nudit nebudete. VZKAZ: Zjistěte, co v životě chcete. Rozhodněte se, co pro to uděláte a nikdy o sobě nepochybujte. Nedejte na řeči jiných. Jděte svou cestou, dělejte chyby, poučte se z nich a nikdy se nevzdávejte. Rozhodujte se, ale nebojte se své rozhodnutí změnit, když se změní situace. Zůstaňte na cestě. Vytrvalost je zbraní úspěšných. Tvořte svůj život a žijte jej naplno a spokojeně…

Martin Fráňa

Martin Fráňa

Projektový manažer s 10-ti letými zkušenostmi s řízením projektů zaměřených na vývoj SW aplikací - webové/mobilní aplikace pro různé platformy. Mám zkušenosti s návrhem, realizací a orientaci na potřeby zákazníka.Mezi mé schopnosti patří: vůle a schopnost dotahovat projekty do konce, orientace na výsledek a způsob jeho dosažení, všeobecná spolehlivost.

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Klára Gottwaldová působila jako advokátka se zaměřením na pracovní právo, nyní působí jako korporátní právnička a lektorka se zaměřením na zákoník práce. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci zakázkových seminářů vytvořených zákazníkům přímo na míru. Je šéfredaktorkou časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem a členkou Rady expertů Unie personalistů, z.s. Je rovněž autorkou odborných článků v tištěných časopisech i on-line poradnách

Lukáš Gregor

Lukáš Gregor

Intenzivně se zabývá problematikou osobního rozvoje a efektivity. Na základě nabytých vědomostí, zkušeností svých i zkušeností okolí a klientů vytváří kurzy, jejichž cíl spočívá ukázat možnou cestu, kudy se ubírat při vyřešení nadbytečného stresu, záplavy úkolů, nebo zkrátka při hledání způsobu, jak si najít více času na sebe a své blízké. Jezdí po republice (české i slovenské), účastní se odborných konferencí, vede specializované kurzy pro veřejnosti i uzavřená školení – ať už pro komerční sféru, nebo neziskový sektor či školství. Neslibujei zázraky, ale skrze několik konkrétních kroků nabízí možnosti, jak k pozitivním změnám dospět.

Lektor bez portrétu

Mgr. Martina Havlíková

Mgr. Martina Havlíková - profesní působení se dělí na několik oblastí, pracuji jako psycholog, lektor/školitel, kouč, kariérový poradce, HR poradce. Všechny uvedené činnosti spojuje práce s lidmi s jejich starostmi, problémy, frustrací. Společně se zabýváme hledáním cest ke zlepšení, naším společným cílem je „začít“, třeba i malou změnou. Práci psychologa se věnuji přes 15 let. Absolvovala jsem „Solution focus“ komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení, dále Akreditovaný profesionální kouč MČMT ČR. Účastnila jsem se a průběžně se stále účastním řady vzdělávacích kurzů a workshopů, kde hledám další inspiraci pro svou práci s klienty. Při koučování pomáhám klientům dojít k uvědomění si toho, co přesně chtějí jinak a proč, a ke stanovení způsobů, jak toho dosáhnout. V pracovním prostředí realizuji i koučování týmů, které vede ke zlepšení spolupráce a komunikace uvnitř týmu. V kariérovém poradenství vedu konzultace s klienty, kteří se rozhodují o další profesní cestě, odborném vzdělávání, cílem je získat nový pohled na to, jak uplatnit své znalosti, schopnosti, předpoklady a zkušenosti v pracovním světě.

Hana Jahodová

Hana Jahodová

Pracuje ve firmě 123-oddlužení s. r. o. jako specialista na oddlužení dle insolvenčního zákona. Perfektně se orientuje v problematice oddlužení a insolvenčního řízení samotného, současně je i odborníkem na závazkové vztahy, občanskoprávní řízení, exekuční řízení, ale např. i na srážky ze mzdy. Tyto oblasti s oddlužením úzce souvisí a mají na ně i dopad.

JUDr. David Jeroušek

JUDr. David Jeroušek

Vystudoval právnickou fakultu MU v Brně, kde v roce 2014 obhájil rigorózní práci. Zde také působí jako externí lektor na katedře finančního práva a národního hospodářství. Je autorem řady daňových článků a příspěvků. V rámci profesního života pracuje od roku 2003 ve Finanční (dříve daňové) správě ČR, kde byl na různých právnických pozicích. Od roku 2013 je jeho pozice zástupce ředitele Odvolacího finančního ředitelství. V rámci FS ČR dále působí jako lektor pro úřední osoby FS.

Mgr. Miroslava Jirásková

Mgr. Miroslava Jirásková

Absolvovala jsem FF UP Olomouc, obor sociologie - andragogika. Nyní působím v PhD. programu na Katedře psychologie a patopsychologie na PdF UP Olomouc. Dále působím jako lektorka v Programu primární prevence pro školy a jsem redaktorka rubriky Inspirace časopisu Gymnasion.

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová

Auditorka a daňová poradkyně. Je absolventkou technické kybernetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno. V managementu auditorských firem pracuje od roku 1993. Je specialistkou na vnitropodnikové účetnictví a daňovou problematiku holdingových firem. Je držitelkou certifikace účetního znalce II. stupně. Od roku 1993 je členkou Komory daňových poradců a od roku 2003 je členkou Komory auditorů ČR. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek. Poskytuje konzultační služby, účetní a daňové poradenství, právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Je partnerem společnosti FSG Partners. Vydala publikaci Inventarizace ve veřejné správě. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová je velice schopná a sympatická lektorka, která přednáší mzdovou problematiku už od roku 1999 pro mnoho vzdělávacích agentur mimo jiné i pro AldEkon. Ing. Klímová publikuje v mnoha odborných časopisech, svoji publikační činnost zahájila v r. 2000, nejprve jen dílčími příspěvky do odborných časopisů, později i jako autor a spoluautor odborných publikací. Ing. Klímová je autorkou několika odborných titulů – Mzdové a personální checklisty, Mzdové výpočty, Povinnosti mzdové účetní a spoluautorkou odborných publikací MZDY, Encyklopedie mzdového účetnictví, a dalších.

Michal Kolář

Michal Kolář

Michal Kolář - táta dvou úžasných kluků, podnikatel, specialista na placenou reklamu na Facebooku, markeťák tělem i duší a také jeden z TOP affiliate partnerů zajímavých online projektů v CZ/SK ve 35 kampaních. Spolupracuje na zajímavých online projektech, kde tvoří online marketingové strategie. Za posledních 7 let investoval do reklamy ve svých projektech a u klientů více jak 8 miliónů korun.

David  Koráb

David Koráb

David čerpá ze svých bohatých zkušeností s nastavováním stránek na sociálních sítích, usilovně se věnuje také produkční činnosti a rád vám poskytne cenné rady ohledně vašeho podnikání na internetu.

Ing. Dagmar Kožinová

Ing. Dagmar Kožinová

Lektorka Ing. Dagmar Kožinová vystudovala ekonomii a řadu let působila jako manažerka obchodních týmů. V současnosti se nadále věnuje poradenství v oblasti obchodu a marketingu, ale rovněž i osobnímu rozvoji. Díky studiu psychologie jsou jí blízká také témata z této oblasti. Je lektorkou, koučkou a mentorkou v otázkách týkajících se ženství, zejména ve vztahu k ženské proměnlivosti, ale i sebepřijetí a sebelásky. Založila projekt Ženské cykly. Rovněž se věnuje tématu rozchodů. Vede ojedinělé rozchodové rituály. Učí lidi podívat se na svůj rozchodový příběh novým pohledem, poučit se, přijmout ho, odpustit sobě i druhému a s láskou jej pustit. Mimo to je partnerkou, matkou dvou dcer, babičkou vnučky a také šťastnou majitelkou několika zvířat. Je autorkou knihy Deník probuzené ženy.

Mgr. Nela Kubasová

Mgr. Nela Kubasová

Pořádá semináře, ve kterých lidem ukazuje cestu, jak eliminovat riziko při koupi investičního bytu a zároveň si zajistit dvoumístný výnos! Investování se věnuje od roku 2010, kdy se sama stala aktivní investorkou. Díky svým obchodním zkušenostem, které získala především jako manažerka ve významné nadnárodní společnosti, a svým znalostem z VŠ studia ekonomie Vám může nabídnout profesionalitu, zkušenosti ve vyjednávání a férový přístup. Jednou ze svých hodnot považuje zlepšování povědomí veřejnosti o finanční a investiční gramotnosti, proto například pořádá bezplatný cashflow klub, kde lidem ukazuje, jak mohou pozitivně ovlivnit svůj tok peněz. Podle jejího názoru není nebezpečné investovat, nebezpečné je být finančně negramotný. Doučuje ruštinu online přes skype. Má složenou magisterskou zkoušku z odborné ruštiny a tlumočení, 7 měsíční stáž v Rusku a taktéž 4 roky pracovala pro ruskou společnost.

PhDr. Dagmar Kučerová

PhDr. Dagmar Kučerová

PhDr. Dagmar Kučerová je velice schopná a sympatická lektorka, která zvládá problematiku mezd v celém jejím rozsahu. Zná dokonale celou problematiku nemocenského pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění, zákoník práce a daně z příjmů ze závislé činnosti. Jako jedna z mála lektorek upozorní i na vazby s účetnictvím, nebo i na daňové dopady z hlediska daní z příjmů. Do tohoto tématu jak všichni víme, se většina mzdovek vůbec nepouští. Lektorskou činností se zaměřením na mzdové účetnictví se PhDr. Kučerová zabývá od roku 2009. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáší na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Publikuje články z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky, především pro server Podnikatel.cz.

Ing. Karel Kvítek

Ing. Karel Kvítek

Ing. Karel Kvítek - Působí jako vedoucí kontrolního oddělení Finančního úřadu v Olomouci. Odborný konzultant s mnohaletou praxí. Externí lektor PPŠ-institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.. Publikační a lektorská činnost.

Jan Linhart

Jan Linhart

Internetovým stránkám se věnuje od přelomu roku 1999 a 2000. Posledních sedm let se zaměřuje se SEO (optimalizaci stránek pro vyhledávače) i širší internetový marketing. Je majitelem jednoho z největších SEO nástrojů v ČR (www.SEOnastroje.cz), nebo nejnavštěvovanějšího soutěžního webu v ČR – www.Souteze.cz. Je také spoluautorem knižní publikace 333 tipů a triků pro SEO

Mgr. Lucie Lipovská

Mgr. Lucie Lipovská

Lucie Lipovská je poradkyní podnikatelů a firem a manažerkou řady projektů. V roce 2009 vybudovala se svým společníkem na zelené louce první firmu Bauwerk s.r.o. ze studentských půjček. Tato firma má dnes obrat 10 milionů korun. Podíl ve firmě odprodala, aby se mohla věnovat dalšímu projektu své druhé firmy Japol group s.r.o. které je spolumajitelkou. Žije tím, co dělá a miluje rozvíjet byznys. Je spoluautorkou knihy „ Jak nezbohatnout na pěstování japonského topolu“. Jako dobrodružná cestovatelka pravidelně cestuje na vlastní pěst po Evropě a Indonésii. Absolvovala podnikatelský inkubátor multimilionáře Rogera Hamiltona na ostrově Bali. Publikuje také články v časopise Koktejl.
Její motto je: „ Změň sebe a změníš celý svět.“

David Lörincz

David Lörincz

David Lörincz pracoval 6 let jako manažer ve službách v předních internetových obchodech (Mall.cz, Mironet.cz). Poté se začal věnovat marketingu se specializací na Facebook. Nyní pracuje jako CMO v Teahouse Transport, senior product manager v ZoomSphere a spolupracuje na Facebook marketingu společností McDonald’s, OBI a mnoha dalších. Píše také blog o Facebook marketingu. V lednu roku 2015 se stal digitálním nomádem a cestuje po jihovýchodní Asii.O spojení práce a cestování píše blog Nomád v Asii.

Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 v nejrůznějších funkcích, v letech 1993 až 2012 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci a v současnosti ve funkci zástupce vedoucího oddělení řízení rizik při správě daní na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Spoluautorsky se s Ing. Pavlem Prudkým podílel na publikacích Jak vyplnit daňové přiznání (v nepřetržité řadě každoročně od roku 1993 do 2014), Hmotný a nehmotný majetek v praxi (16. vydání) a Vzory korespondence s finančními úřady (6 aktualizovaných vydání). Jeho kamarádskou dlouhodobou odbornou spolupráci oceňuje i pan Mgr. Petr Pelech při autorské tvorbě každoročně aktualizovaných publikací Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Velmi aktivní je v přednáškové činnosti, zejména pro Svaz účetních v Olomouci, dále spolupracuje například s Komorou daňových poradců ČR, zabezpečuje přednášky pro Okresní hospodářské komory, Agrární komoru a další nejrůznější státní i komerční subjekty. Tématiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti školí v různých akreditovaných rekvalifikačních kurzech včetně účasti ve zkušebních komisích, dále přispívá do odborných periodik, nově se podílí na webových stránkách Účetní - portál. cz firmy OSWALD a. s., apod. Odborná daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu přispívat k řešení nejrůznějších daňových problémů, jeho účast na odborných konzultacích a seminářích, kterých za svou profesní kariéru zabezpečil již několik set.

Ing. Miriam Lukášová

Ing. Miriam Lukášová

Absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze a dále Institut certifikace účetních. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Od roku 1990 se ve své účetní a znalecké kanceláři věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnických osob jak podnikatelských, tak neziskových (spolků). Mezi jejich klienty patří živnostníci, právnické osoby, spolky, státní instituce a občané. Kromě toho se zabývá i znaleckou a publikační činností.

 PhDr. Dana Makovičková

PhDr. Dana Makovičková

Zkušená trenérka a koučka se specializací na oblast osobnostního rozvoje, tréninky obchodních, manažerských, komunikačních a vyjednávacích dovedností 16 let zkušeností s tréninkem zaměstnanců a všech úrovní managementu s výbornými výsledky a skvělými referencemi. Praxe manažerky tréninků se zodpovědností za 14 lektorů a vývoj produktů. Externí konzultantka a lektorka poradenských a konzultačních firem, jako jsou IKEA, ČSOB, UniCreditBank,ČEZ a.s., Česká spořitelna, Annonce a jiné. Vytváření a spoluvytváření modulů vzdělávání, koordinace a realizace řady projektů zejména z oblasti obchodu, manažerských dovedností a komunikace. 16 let zkušeností s vlastním podnikáním a obchodováním v oblasti vzdělávání a dále léta zkušeností v oblasti obchodování s elektronikou v rámci rodinné firmy. Překladatelka odborné literatury ve výše uvedených oblastech. Přeložila např. jedny z 1. použitelných knížek asertivity na našem trhu: Portál "Umění stát si za svým" a „Řeč těla v praxi“

Mgr. Martina Marvanová

Mgr. Martina Marvanová

Je autorkou Wellbeingového vzdělávacího programu pro ženy, který boří společenské konvence, které ženy zbytečně škrtí a uzemňují. Tento program se věnuje nejen ženské vnitřní kráse, ale také se zabývá autenticitou projevu i image. Mimo jiné ženám přináší lehkost, ladnost, ženskost, nadhled i sebevědomí. Martina je také zakladatelkou projektu Networking pro duši, programu Prodávejte jako Ti nejlepší, který je určen kosmetickým firmám a salónům a projektu Sama sobě sluncem. Celoživotní láska k obchodování a prodeji ji zavedla do velkých korporací, kde deset let působila jako obchodní manažerka se svými týmy. Zde se také poprvé setkala s koučinkem a mentoringem lidí i obchodních procesů. Nyní je Martina nejen lektorkou, mentorkou a somatickou koučkou, ale také dvojnásobnou maminkou. Díky životním i pracovním zkušenostem dnes inspiruje spoustu žen, předává jim své know-how i fungující postupy, jak se nejen lépe cítit, ale také jak lépe vypadat. Její workshopy jsou plné aha momentů, interakce, ale také pohodové atmosféry.

JUDr. Pavel Matoušek

JUDr. Pavel Matoušek

Zakladatel firmy P-P-MAT, s.r.o., která se více jak dvacet let zabývá zejména činností celního jednatelství a poradenstvím v oblasti zahraničního obchodu. Jeho specializací je finanční, daňové a celní právo, kterými se zabývá při své praxi v celní problematice, zahraničním a intrakomunitárním obchodu EU. Má bohaté zkušenosti v konzultační a poradenské činnosti. Své lektorské dovednosti využívá jako univerzitní učitel i jako lektor na školeních. Publikuje odborné články, stati a studijní materiály se zaměřením na celní a daňovou problematiku.

Lektor bez portrétu

Martina Matyášová

Sympatická lektorka, zabývající se terapií „transformace strachu“. Pořádá víkendové, prožitkové semináře pro ženy, na témata Zákon přitažlivosti, neomezené možnosti naší mysli a objednávky z vesmíru. Vystudovala UTB ve Zlíně, fakultu humanitních studií - obor sociální pedagogika. Účastnila se projektu Moudré podnikání žen, kde prošla výcvikem facilitátorů. Vystudovala dvouletou školu tradiční čínské medicíny na Brněnském institutu TČM. Má zkušenosti z 20 let vlastního úspěšného podnikání v průmyslovém odvětví.

Mgr. Pavel Mráz

Mgr. Pavel Mráz

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci a Gymnázia Hranice, studoval také na Linköpings universitet a FSI VUT v Brně. Pracoval jako projektový a event manažer pro známý Relax & Sport resort Dolní Morava, externí outdoor i indoor lektor ve společnosti MEK-IN, s.r.o., Project Education s.r.o., Proud Aktivit, aj. Nyní působí jako oblastní ředitel pro Olomoucký kraj ve společnosti Business for Breakfast Česká republika, s.r.o. a spolumajitel ve společnosti ZdravýPodnik s.r.o.. Ve volném čase je mj. také trenérem leadershipu i profesionálního networkingu, neboť veškerý rozvoj své firmy i služeb prováděl Pavel Mráz právě prostřednictvím leadershipu a profesionálního networkingu, kdy se seznamoval a budoval nové vztahy s s klíčovými osobami potenciálních klientských firem, novými zaměstnanci i spolehlivými dodavateli. Díky tomu jeho společnost neustále roste.

René Müller

René Müller

René Müller je certifikovaný trenér III. (nejvyššího) trenérského stupně. Je členem České společnosti pro trénování a jogging paměti (ČSTPMJ), která je garantem odborné způsobilosti. Rozvoji činnosti mozku a mentálním dovednostem se věnuje již téměř 25 let. Mezi jeho posluchače, kromě žáků a studentů základních, středních a vysokých škol, patří i pracovníci různých firem rozmanitých odvětví, mobilní operátoři, včetně jejich vrcholových manažerů, ministerstva… Z velkých firem můžeme zmínit několikaleté vedení tréninků paměti zaměstnanců firem Bosch, Siemens, IBM, Hartmann Rico, Arcelor Mittal, Kika, a další. Ovšem jeho lektorská činnost se netýká jen zdravých klientů. Svými metodami pomáhá zmírňovat důsledky onemocnění u lidí s roztroušenou sklerózou, jejichž klub vede již přes 10 let. Systém tréninku pana Reného Müllera není jen o paměti a možnostech až několikanásobného zvýšení paměťových schopností. Je zejména o metodách, které mimořádně rozvíjí mozek jako celek. Kombinuje metody staré Číny, Indie, Japonska, starého Řecka s nejnovějšími metodami, vycházejícími z posledních vědeckých poznatků. Účinnost tréninku a znalost metod lektora jsou zřejmé již v průběhu kurzu. Posluchači zjistí, že jsou schopni až 2 x rychleji uchopit informace, umí je účinně zpracovat, učit se, a také si pamatovat. Následným tréninkem po kurzu se schopnosti neustále zlepšují jak kvalitativně, tak i co do množství zpracovávaných informaci.

Mgr. Jitka Nadymáčková, MBA

Mgr. Jitka Nadymáčková, MBA

Dotační manažerka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti projektového vzdělávání a hodnotitelka. Absolventka FF ÚP obor andragogika-vzdělávání dospělých a personální management, a dále postgraduálního studijního programu Senior Executive na Notthingham Trent University (B.I.B.S).

Ing. Jan Navrátil

Ing. Jan Navrátil

Absolvoval obchodní akademii a Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, obor automatizované systémy řízení. Od ukončení studia podniká v Prostějově v oboru výpočetní technika. Je majitelem firmy HABRO, která poskytuje služby IT pro širokou veřejnost, prodej a servis výpočetní techniky a výuku v oblasti IT (kurzy a školení). Má dlouholetou zkušenost v lektorské činnosti.

Lektor bez portrétu

Ing. Oldřich Neumann

Absolvent ČVUT Praha, Impac University Florida, PIBS. V letech 2006-7 zastával funkci víceprezidenta pro střední Evropu poradenské firmy Impac Limited, v letech 2007-8 šéfa prodeje v poradenské firmě Deloitte Czech Republic. Od 2008 provozuje vlastní poradenskou firmu TRADECON s.r.o.. Realizuje jak projekty klientské (např. SNĚŽKA NÁCHOD, ČKD KUTNÁ HORA, ČESKÁ RAFINERSKÁ, TIPSPORT, CZECHPAN, JAWA DIVIŠOV atd.), tak své vlastní. Jeho vlastní projekty jsou napříklas www.green-time.cz, www.tradevest.cz a nejúspěšnější jednoznačně www.kolokocarek.cz. U klientů realizuje analýzy a projekty za účelem analyzovat a pak optimalizovat nedostatky, což můžou být procesy, obchod, HR a další. Mimo to se věnuje i lektorské činnosti, při níž v kurzech využívá vlastní poznatky z činnosti poradce.

Lektor bez portrétu

Ing. Igor Pantůček

Daňový poradce (zkušební komisař KDP ČR) poskytující právní poradenství a finančně-ekonomické rady v oblasti daní, odvodů, poplatků a dalších souvisejících přímo s daněmi. Specializace  clo a intrastat  daň z přidané hodnoty  daň z příjmu fyzických osob  daň z příjmu právnických osob  daňová evidence  leasing  mezinárodní zdaňování  neziskové organizace  silniční daň  spotřební daň  správa daní a poplatků  účetnictví

Mgr. Pavel Pavlas

Mgr. Pavel Pavlas

Komunikací se ve své lektorské činnosti zabývá již od roku 2002. Kromě lektorské činnosti je společníkem a zakladatelem několika úspěšných firem od telekomunikací, přes prodejní sítě elektroniky či oblečení, až po vzdělávání a trading. Ve své podnikatelské kariéře již vedl a motivoval řadu lidí a umění prezentovat již učil studenty, uředníky, živnostníky i velké korporace.

Ing. Martin Plachý

Ing. Martin Plachý

Finanční, účetní a daňový poradce, auditor, programátor a manažer IT systémů. Od roku 1992 pracoval na celé řadě projektů jako finanční, účetní a daňový poradce a manažer auditu. V letech 1998 až 2004 pracoval pro společnosti Arthur Andersen a Ernst & Young, které patřily nebo stále patří mezi největší poradenské a auditorské firmy na světě. V roce 2013 založil společnost NOVACLOUD s.r.o., která vytváří cloudové informační systémy a zabývá se obecně využíváním cloudových systémů pro potřeby rozhodování a řízení a dále ukládáním a sledováním dat, souborů a informací v cloudových systémech. Ve své poradenské, konzultační a lektorské činnosti se zaměřuje na přípravu klíčových informací pro rozhodování řízení managementu společnosti. Specializuje se na grafický reporting, BI systémy, grafiku v rozhodování a řízení a aplikaci myšlenkových map a skečnoutingu v řídící praxi. Je odborníkem na cloudové systémy a aplikace.

Ing. Pavel Ponížil, Ph.D.

Ing. Pavel Ponížil, Ph.D.

Pavel se zaměřuje na výzkum v oblasti vzdělávání a jeho úzká místa. Aktuálně realizuje školení osobního rozvoje metodou Mi5M (www.mi5m.com), kterou postavil na letitých zkušenostech z pěti metod. Je také autorem metody Imitum (www.imitum.com), která dokáže naučit cizí jazyk za 1 rok. Pavel vymyslel a vytvořil univerzální vzdělávací online platformu (vytváření kurzů, plánování výuky a samotná výuka studentů). Má také zkušenosti z přednáškové činnosti jak na kurzech, tak i na školách, workshopech a odborných seminářích. Pavel je autorem několika publikací, jako například „Jak si nastavit šťastný život“, „Jak se naučit anglicky za 1 rok“ či „Zdraví aneb zdravý člověk má tisíce přání“. Před tím působil jako manager a analytik několika společností v oblasti informačních technologií.

Lektor bez portrétu

Ing. Dagmar Procházková

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).

Lektor bez portrétu
PhDr. Alena Přidalová

PhDr. Alena Přidalová

Téměř 20 let působím v oblasti vzdělávání, poradenství a podnikání. Jsem majitelkou a manažerkou vzdělávací a poradenské společnosti OLOMOUC TRAINING CENTRE, jejímž prostřednictvím se svým klientům snažím pomáhat jako poradkyně a koučka rozvíjet jejich potenciál a schopnosti, které je povedou k jejich profesnímu i osobnímu růstu, úspěchu a seberealizaci. A to nejen pro svůj vlastní prospěch a spokojenost, ale i pro užitek lidí, kteří s nimi spolupracují a pro přidanou hodnotu společnosti, ve které žijí.

Marek Reinoha

Marek Reinoha

Po absolvování odborných celních kurzů nastoupil v roce 1989 jako operátor výpočetní techniky do Databanky krajských orgánů, od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník, v následujícím roce nastoupil na Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště). Své působení v celní správě ukončil jako ředitel celního úřadu Brno II. Od roku 2004 se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti - Reinoha Consulting. Je certifikovaným lektorem dodacích doložek INCOTERMS 2010 (ICC - Mezinárodní obchodní komora). Působí v oblastech celní problematiky, DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod apod..

MGR. Jana Řehulková

MGR. Jana Řehulková

Mgr. Jana Řehulková, ředitelka poradenské a vzdělávací společnosti. V oblasti péče o klienty a psychologie mezilidských vztahů má na svém kontě stovky seminářů, tréninků a individuálních konzultací. Je certifikovanou trenérkou managementu a zakládající členkou Asociace lektorů a konzultantů managementu. Připravuje a realizuje manažerské kurzy a tréninky obchodníků, personalistů a prvoliniových pracovníků. V lektorské a poradenské činnosti spolupracuje s řadou firem po celé ČR i na Slovensku. Mezi její pravidelné klienty patří např. společnosti Baťa, Vodafone, Cetelem, Allianz, Petrof, Trido, Creditas a řada dalších. Účastníci seminářů, které vede, oceňují její neformální, přátelský a přitom vysoce odborný přístup. ***Reference: Mohu říci, že jsem během dvou měsíců byla a měla možnost se zúčastnit několika školení, ale žádné mi toho tolik nedalo jako toto školení. Líbilo se mi, že nás lektorka vtáhla do řešení různých situací, které mohou nastat mezi zákazníkem a námi. Jsem velmi ráda, že jsem měla tu možnost slyšet se na nahrávce. Určitě mi toto školení přinese mnoho nového. (Monika Bachanová, 21.02.18 Olomouc) Seminář mě zaujal, velmi dobré bylo, že ve skupině nebylo mnoho lidí, seminář tak byl více konkrétní. Dobrá byla i forma debaty, zaujal i fonetický záznam a jeho další rozbor. (Kyselková,21.02.18 Olomouc) Seminář byl z praxe, ze života, nejednalo se o „pouhou“ přednášku. Líbilo se mi pojmenování a správné nasměrování k řešení problémů, se kterými se už dlouhou dobu potýkám. (Hynšt, 21.02.18 Olomouc) Paní lektorka byla příjemná a názorná, líbily se mi příklady, které jsme inscenovali. Seminář byl velice poučný a jsem rád, že jsem jej mohl navštívit. (Polášek, 21.02.18 Olomouc)

Aleš Sladký

Aleš Sladký

Ing. Aleš Sladký působí jako kouč a lektor v oblasti obchodu B2B. Jeho 20ti letá praxe na vedoucích obchodních pozicích mu umožňuje čerpat poznatky zejména z praxe. Mimo to je stále aktivní jako poradce v oblasti zvyšování prodeje, pohybuje se v segmentu B2B firem. Pracoval např. jako obchodní ředitel společnosti EnerSys spol. s r.o., kde zodpovídal za obrat 300 mil. Kč v ČR a SR. Aktuálně pomáhá malým a středním firmám s obchodními procesy, trénuje obchodní dovednosti začátečníky i pokročilé a koučuje majitele a manažery firem. Je akreditovaný kouč. Je propagátorem win-win řešení, protože, jak sám podotýká - “pak obchody drží dlouho”.

Mgr. Pavel Slepička

Mgr. Pavel Slepička

Mgr. Pavel Slepička je lektorem přes 25 let, pracoval s dětmi ve školách, studenty VŠ, v neziskovém prostředí s cizinci, rodinami, ale i s manažery z tvrdého byznys prostředí. Vybudoval a úspěšně certifikoval lektorské zázemí pro síť lektorských organizací, věnuje se mentoringu a tvorbě metodik nových programů pro prevenci rizikového chování mládeže, etiku a kulturní bohatství, ale též s oblibou rozvíjí řadu manažerských témat. Vedle lektorování je též vášnivý fotograf.

Bc. Taťána Sojková

Bc. Taťána Sojková

Bc. Taťána Sojková je zkušená a velmi oblíbená lektorka. Od roku 1989 pracuje nepřetržitě v oblasti sociálního zabezpečení. V současné době koordinuje působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. Zabývá se odbornou poradenskou činností z oblasti dávek pojistného a nepojistného systému. Lektorské činnosti se věnuje mnoho let, zaměřuje se v ní zejména na oblast důchodového pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění.

Mgr. Robert Stuchlík

Mgr. Robert Stuchlík

Psychoterapeut, od roku 2000 aktivní firemní kouč a konzultant v oblasti psychologie práce, vedoucí projektu www.pujde.to, www.vasevykonnost.cz, autor populárně naučných publikací Akta Y (Votobia), Tým snů (Grada), Jóga-která je ta pravá (Grada).

Lukáš Suchý

Lukáš Suchý

Úspěšně se věnuje obchodu již od minulého tisíciletí a nemá v plánu s tím přestat. Jako obchodník školí prodejní dovednosti tak, že Vám vlezou pod kůži. Má bohaté zkušenosti s obchodem v nadnárodních korporacích, obchodoval s ropnými produkty, v rychloobrátkovém sektoru i na finančních trzích. Když není v terénu, učí podnikatele, jak prodat svoji službu na každé schůzce, a v každém sektoru. Už se těšte, bude to jízda.

Jitka Ševčíková, MBA

Jitka Ševčíková, MBA

Jitka Ševčíková (1969) vystudovala ekonomii, marketing a emoční inteligenci. Patří mezi vyhledávané lektory, mentory a kouče. Mezi její prestižní klienty patří firmy: Arcelor Mittal, Bayer, Seznam.cz, GE Money bank, Hewlett Packard, Ogilvy Action, Partners, Strabag, Eurovia, Cetelem, Enteria Excalibur City, VUT Brno, Policie ČR a další. V roce 2010 byla v soutěži časopisu Cosmopolitan zvolena První českou prezidentkou. Devět let pracovala ve špičkové IT společnosti v oblasti marketingu a PR. Současně působila v občanském sdružení Dlouhá cesta, zabývajícím se pomocí rodičů po smrti dítěte. Je autorkou celorepublikového filantropického projektu Barevný anděl. Aktivně pomáhá charitativní činností, budováním koncepcí firemní filantropie a pořádáním benefičních akcí. Od roku 2010 lektoruje dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukce stresu, komunikačních dovedností, kontramanipulace, time managementu a práci v hladině alfa (snížené mozkové frekvenci). V ČR koordinuje vzdělávací platformu Brillant Brain (www.brillantbrain.com), je i součástí projektů Moudrého podnikání žen (www.moudrepodnikanizen.cz) a Lektorský kruh (www.lektorskykruh.cz). Spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem, přednáší na vysokých školách, kongresech a konferencích, publikuje v několika odborných médiích a na webu Psychologie.cz. Pořádá semináře v České republice, v Indonésii, na Filipínách a na Mallorce. Mentoruje a podporuje několik filantropických projektů. Je spoluautorkou knihy S láskou i rozumem (Albatros, C-Press 2015). V současné době připravuje další knihu pro nakladatelství Grada Publishing.

Ing. Mgr. Ladislav Šmarda

Ing. Mgr. Ladislav Šmarda

Ing. Mgr. Ladislav Šmarda vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na oblast daní, účetnictví a finančního řízení. V rámci studia absolvoval zahraniční stáže v Lucembursku (Lucemburk) a ve Španělsku (Valencie). Kromě českého jazyka ovládá rovněž angličtinu a španělštinu. Ve své praxi se zabývá řešením právních problémů podnikatelů a jiných komerčních subjektů. Zaměřuje se na oblast smluv, smluvního práva a řešení transakcí s přesahem do vícero právních oblastí. Kromě toho se věnuje pracovněprávním vztahům a obecně zastupování klientů v případech právních sporů před soudy i orgány veřejné správy.

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D.

Absolvent doktorského studia Právnické fakulty v Olomouci. Pracuje jako advokát v Advokátní kanceláři Mgr. Čestmíra Sekaniny v Boskovicích a externě spolupracuje s PF UP v Olomouci, kde působí na katedře občanského a pracovního práva. Věnuje se publikační činnosti se zaměřením na oblast rodinného práva a občanského zákoníku.

Ing. Jaroslav Šobáň

Ing. Jaroslav Šobáň

Ing. Jaroslav Šobáň je akreditovaný daňový poradce zaměřující se na právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Rozsáhlé znalosti a přehled v oboru uplatňuje ve své lektorské a publikační činnosti.

Karla Štětková

Karla Štětková

Karla má téměř 20letou praxi v oblasti řízení lidských zdrojů, IT a financí. V jejím průběhu získala zkušenosti v celém spektru HR činností, s vedením lidí, řízením projektů. Od roku 2008 se věnuje lektorské činnosti zejména v oblasti personalistiky, komunikačních a manažerských dovedností, HR poradenství pro firmy a rovněž kariérovému poradenství pro individuální klientelu. Z pozice kouče pomáhá svým klientům v jejich osobnostním či kariérovém rozvoji.

Ing. Josef Šustr

Ing. Josef Šustr

Jednatel společnosti CATHEDRAL Software, s.r.o. Prostějov. Už během studia na FEI VUT v Brně začal podnikat. Po státnicích se chtěl více dozvědět o podnikání a tak začal studovat i na podnikatelské fakultě. Po roce studia ale zjistil, že podnikání se nedá naučit, buď to v člověku je nebo není. Škola zajistí pouze nástroje a poučky. Zda je aplikujete v praxi, je jen na nás. Před 20 lety prakticky z ničeho vybudoval společnost CATHEDRAL Software a do teď v ní řídí většinu projektů. Právě díky projektům měl možnost konzultovat u zákazníků v Austrálii, na 7 měsíců se přestěhovat do amerického Bostonu a prožít několik dlouhých let v německé společnosti INTEC. S kolegou založili pobočku v USA a vyzkoušeli si tak i podnikání v zahraničí.

Denisa Švecová

Denisa Švecová

Je majitelka firmy AldEkon, která se zabývá vzděláváním pro obchodníky a manažery, personalisty a účetní, vedením účetnictví malých a středně velkých firem a zpracovávání podnikatelských dotací. Oddělení vzdělávání pod jejím vedením tak dnes už vzdělává téměř všechny firmy v okrese Prostějov, a mnoho firmem z Olomouckého kraje, které mají touhu se dále zdokonalovat a pracovat na sobě. Dokáže poradit začínajícím podnikatelům, jak nastavit své podnikání. Nabízí poradenství k daňové optimalizaci. Vede mastermindové skupiny začínajících podnikatelek, používá techniku councilových kruhů. Rozebere s vámi vaše plány a pomůže vám najít směr. Je dlouholetou členkou podnikatelského klubu BforB. Účastnila se projektu Moudré podnikání žen. Prošla výcvikem facilitátorů pod vedením Lenky Papadakisové – zakladatelky klubu Moudrého podnikání žen a majitelky firmy Expertis v Praze.

Mgr. Jan Táborský

Mgr. Jan Táborský

Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl semináře a přednášel na téma pravopis, stylistika odborného textu, syntax, lexikografie, sociolingvistika aj., celkem více než 1500 hodin výuky). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst, např. na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR nebo v Armádě České republiky. Byl výkonným redaktorem popularizačního časopisu Čeština doma a ve světě. Dlouhodobě spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka: kromě redakčních prací a poradenství se významně podílel na tvorbě jejího e-learningové studijního programu (redigování a technické zpracování cca 20 kurzů). V současné době vede agenturu Syntagma (jazykové korektury, redakční práce, zakázkové psaní a copywriting) a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy. Provozuje facebookové stránky Jazykové zajímavosti a je autorem knihy Jazykové jednohubky.

Jan Verner

Jan Verner

Coby neotřelý copywriter se Honza stará o obsahovou náplň řady stránek na internetu. Svůj zájem o online marketing pak soustředí především na sociální sítě, mailing, soutěže a různé druhy analýz.

Zdeněk Vondra

Zdeněk Vondra

Pan Zdeněk Vondra podniká v oblasti vzdělávání dospělých od roku 2005. Je lektorem a odborným konzultantem pod značkou nábor v praxi. Mezi jeho nejúspěšnější a nejoblíbenější patří kurzy personálního managamentu – tvorba týmů a adaptační procesy. Má více než dvacetiletou praxi v obchodě a v budování vlastní firmy, což mu umožňuje předávat své každodenní zkušenosti i na seminářích prodejních a manažerských dovedností. Zlepšit komunikaci, zvýšit efektivitu a zisk, najít nové kvalitní pracovníky a zavést systém se podařilo, i díky jeho školením, například ve společnostech ČMSS a.s., ČSOB Pojišťovna, Elite Dental Prague, Wüstenrot a.s., HST Vrchlabí, Eurogreen CZ, Schil Dental Clinic Bratislava, Koutný Prostějov a Netpromotion Praha, kde rádi poskytnou kladné i nadšené reference na jeho práci. (Medailonek)

Bc. Zdeněk Vondrák, Dis.

Bc. Zdeněk Vondrák, Dis.

Daňový poradce, absolvent MU Brno. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.

Bc. Regina Vondrová

Bc. Regina Vondrová

Pod vlastní značkou Aktivní Networking učí firmy i jednotlivce zářit při tvorbě a práci s jejich sítí kontaktů, jednotlivých vztahů, ať už obchodních, na pracovišti nebo při realizaci společenských akcí. Denně telefonuje, domlouvá schůzky, vyřizuji vlastní objednávky, vyjednává - věnuje se obchodu. Spolupracuji s týmem neziskové organizace EduFórum Praha, kde se pořádají večerní networkingová setkání o inovacích ve vzdělávání. Navazování a budování vztahů je pro ni denním chlebem. To, co učí, dělá každý den!

Žaneta Zelinková

Žaneta Zelinková

Držitelka certifikátu výživový specialista. Lektorka workshopů o výživě na Mallorce, Thajsku. Pravidelně školí pro VUT Brno. Pořádá semináře pro firmy například Hartmann Rico a.s., B.F.C.W. Logistics s.r.o. Externí odborná poradkyně pro časopisy Dieta, Kondice, Marianne, Maminka, Moje psychologie. Již několik let provozuje nutriční poradnu v Brně.

Mgr. Daniel Zinrák

Mgr. Daniel Zinrák

Po maturitní zkoušce studoval na Vyšší obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketing a na Vyšší odborné škole Uherské Hradiště, obor komerční právo. Vystudoval marketing a právo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své praxi se věnuje mezinárodnímu obchodu, správě investic, obchodnímu a občanskému právu. Má zkušenosti z vedení vlastní firmy. Mezi jeho hlavní zájmy patří ekonomická a právní problematika. Stále se věnuje sledování změn v našem právním řádu, zejména v oblasti daní.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty UK. Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a v této oblasti působí i jako lektor pro řadu renomovaných vzdělávacích agentur. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občaského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - Relativní majetková práva. Teoretickou erudici spojuje s poznatky z praxe, kde zastával řadu manažerských pozic, naposledy jako předseda představenstva Pražská plynárenská Holding, a.s. Od roku 2013 je lektorem na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE. Poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, bytové a obchodní právo.

Ing. Christian Žmolík

Ing. Christian Žmolík

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu