Rychlé upozornění k DPH

Rychlé upozornění k DPH

Vedly se debaty, když někdo nepřekračuje obrat 2 mil. Kč, ale nepožádal o zrušení registrace ve speciální lhůtě od 4. do 8.12.2022, tak kdy může požádat o standardní zrušení registrace po novele zákona. Připomínám, že potom jde o postup podle § 106b, kdy musí být splněna podmínka 1 rok plátcovství a obrat ne větší než 2 mil. Kč. No a diskuse byla o tom, jestli požádat o zrušení registrace může už v lednu nebo je nutné počkat až do února.

Na stránkách Finanční správy vyšlo stručné sdělení, že pokud obrat za měsíce leden až prosinec 2022 nepřekročil 2 miliony a zároveň je splněna podmínka 1 rok plátcovství, je možno požádat o zrušení registrace. Tím je předpokládám myšleno, že je možno požádat hned, tedy už v lednu, protože jinak by ta informace nedávala žádný smysl... Znáte to - průzkum bojem ????

https://www.financnisprava.cz/.../informace-k-novele...