Detail lektora

Ing. Benda Václav

Ing. Benda Václav

lektor pro oblast DPH

Ing. Václav Benda absolvoval VŠE Praha. Pracoval na Ministerstvu financí (od r. 1990) na odboru nepřímých daní. Dále působil na MF jako vedoucí oddělení legislativy DPH. Podílel se na přípravě zákona o DPH ke dni vstupu ČR do EU (účinnost od 1.5.2004). Od srpna 2004 se věnuje soukromé poradenské činnosti. V současné době se zaměřuje na přednášky v oblasti DPH, jako lektor spolupracuje s řadou vzdělávacích agentur, profesních sdružení a realizuje i specializovaná firemní školení v oblasti DPH. V minulých letech se autorsky podílel a v současnosti také podílí na řadě komentářů a dalších odborných publikací, týkajících se problematiky DPH.