Detail lektora

Ing. Juráňová Hana

Ing. Juráňová Hana

Auditorka a daňová poradkyně. Je absolventkou technické kybernetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno. V managementu auditorských firem pracuje od roku 1993. Je specialistkou na vnitropodnikové účetnictví a daňovou problematiku holdingových firem. Je držitelkou certifikace účetního znalce II. stupně. Od roku 1993 je členkou Komory daňových poradců a od roku 2003 je členkou Komory auditorů ČR. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek. Poskytuje konzultační služby, účetní a daňové poradenství, právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Je partnerem společnosti FSG Partners. Vydala publikaci Inventarizace ve veřejné správě. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.