Detail lektora

JUDr. Zítek Adam, Ph.D.

JUDr. Zítek Adam, Ph.D.

lektor pro oblast OBČANSKÉ, BYTOVÉ a OBCHODNÍ PRÁVO

Absolvent Právnické fakulty UK. Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a v této oblasti působí i jako lektor pro řadu renomovaných vzdělávacích agentur. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občaského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - Relativní majetková práva. Teoretickou erudici spojuje s poznatky z praxe, kde zastával řadu manažerských pozic, naposledy jako předseda představenstva Pražská plynárenská Holding, a.s. Od roku 2013 je lektorem na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE. Poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, bytové a obchodní právo.