Detail lektora

Lektor bez portrétu

Mgr. Havlíková Martina

Mgr. Martina Havlíková - profesní působení se dělí na několik oblastí, pracuji jako psycholog, lektor/školitel, kouč, kariérový poradce, HR poradce. Všechny uvedené činnosti spojuje práce s lidmi s jejich starostmi, problémy, frustrací. Společně se zabýváme hledáním cest ke zlepšení, naším společným cílem je „začít“, třeba i malou změnou. Práci psychologa se věnuji přes 15 let. Absolvovala jsem „Solution focus“ komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení, dále Akreditovaný profesionální kouč MČMT ČR. Účastnila jsem se a průběžně se stále účastním řady vzdělávacích kurzů a workshopů, kde hledám další inspiraci pro svou práci s klienty. Při koučování pomáhám klientům dojít k uvědomění si toho, co přesně chtějí jinak a proč, a ke stanovení způsobů, jak toho dosáhnout. V pracovním prostředí realizuji i koučování týmů, které vede ke zlepšení spolupráce a komunikace uvnitř týmu. V kariérovém poradenství vedu konzultace s klienty, kteří se rozhodují o další profesní cestě, odborném vzdělávání, cílem je získat nový pohled na to, jak uplatnit své znalosti, schopnosti, předpoklady a zkušenosti v pracovním světě.