Neverbální komunikace a náročné komunikační situace

Program kurzu

Neverbální komunikace a náročné komunikační situace (2 denní seminář)

18. - 19. 2. 2014 - Business centrum, Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1

Lektor: Jitka Ševčíková, MBA

Obsah semináře:
Smyslem semináře je rozvoj individuální kompetence každého člověka  k jednání, rozvoj  sociální kompetence: zvládání konfliktů, spolupráce, komunikace nejen v týmu na pracovišti, ale i v běžném životě.

Cíle semináře:      
Navýšení uvědomění si sebe sama, pochopení emocí blízkých, spolupracovníků i zákazníků, vědomí důležitosti emočního prožívání a vliv emocí na obchodní jednání a při vyjednávání vůbec.

Seminář také vysvětlí,  co je a co není vyjednávání , jaké jsou  taktiky a protiopatření, co jsou to „směnitelné ústupky“, jaká jsou pravidla dělání ústupků, jak zvládnout tzv.  „mrtvý bod“ v komunikaci a vyjednávání , jak je důležité efektivní kladení otázek, jaké jsou pravomoci protistrany  a pravidla vyjednávání po telefonu, jak na komunikaci s problémovým, manipulujícím  či nekomunikativním  klientem;  vyzkoušíme si jednání s agresivními lidmi, popíšeme si formy agrese ; nacvičíme vedení a techniky efektivní komunikace a metody jak překonávat komunikační bariéry.

Workshop je velmi interaktivní, zahrnuje v sobě nácvik náročných komunikačních situací jako je :

    férové jednání
    odmítání
    žádání o laskavost
    sdělování nepříjemných zpráv
    udělování a přijímání kritiky
    přijímání pochvaly a další.

Seminář dále posiluje vědomí v oblasti řeči těla – neverbální komunikace (gestika, mimika, haptika, proxemika a oční kontakt).


Prezence 18. 2. 2014, 8:00-9:00
Školení: 18. a 19. 2. 2014, 9:00-16:00 - přestávky určí přednášející

Cena zahrnuje 2x oběd, celodenní občerstvení, písemné materiály.
Cena nezahrnuje ubytování, které je možné v případě zájmu zajistit v místě konání školení.

 

   

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ševčíková Jitka, MBA

Ševčíková Jitka, MBA

Jitka Ševčíková (1969) vystudovala ekonomii, marketing a emoční inteligenci. Patří mezi vyhledávané lektory, mentory a kouče. Mezi její prestižní klienty patří firmy: Arcelor Mittal, Bayer, Seznam.cz, GE Money bank, Hewlett Packard, Ogilvy Action, Partners, Strabag, Eurovia, Cetelem, Enteria Excalibur City, VUT Brno, Policie ČR a další. V roce 2010 byla v soutěži časopisu Cosmopolitan zvolena První českou prezidentkou. Devět let pracovala ve špičkové IT společnosti v oblasti marketingu a PR. Současně působila v občanském sdružení Dlouhá cesta, zabývajícím se pomocí rodičů po smrti dítěte. Je autorkou celorepublikového filantropického projektu Barevný anděl. Aktivně pomáhá charitativní činností, budováním koncepcí firemní filantropie a pořádáním benefičních akcí. Od roku 2010 lektoruje dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukce stresu, komunikačních dovedností, kontramanipulace, time managementu a práci v hladině alfa (snížené mozkové frekvenci). V ČR koordinuje vzdělávací platformu Brillant Brain (www.brillantbrain.com), je i součástí projektů Moudrého podnikání žen (www.moudrepodnikanizen.cz) a Lektorský kruh (www.lektorskykruh.cz). Spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem, přednáší na vysokých školách, kongresech a konferencích, publikuje v několika odborných médiích a na webu Psychologie.cz. Pořádá semináře v České republice, v Indonésii, na Filipínách a na Mallorce. Mentoruje a podporuje několik filantropických projektů. Je spoluautorkou knihy S láskou i rozumem (Albatros, C-Press 2015). V současné době připravuje další knihu pro nakladatelství Grada Publishing. Koučink Brno, Praha, Olomouc nebo on-line