Obec a nájem podle nového OZ

Program kurzu

Obec a nájem podle nového OZ (nemovitosti, byty a nebytové prostory)

28. 4. 2015 -  Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov

Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph. D.

Prezence:    8:30 -   9:00
Školení:       9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Obsah semináře

  1. Nájem v novém občanském zákoníku - obecná ustanovení a jejich aplikace v praxi.

  2. Nájem pro bydlení (byty, domy a jiné prostory) a jeho specifika.

  3. Uzavírání nájemních smluv a jejich obsah.

  4. Zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu.

  5. Některá práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu.

  6. Nájemné a možnosti jeho jednostranného zvyšování či snižování. Problematika kauce.

  7. Úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování. Novela zákona č. 67/2013 Sb. o poskytování služeb spojených s užíváním bytu.

  8. Přechod nájmu bytu.

  9. Skončení nájmu bytu - výpověď pronajímatelem, výpověď nájemcem, dohoda.

10. Byty zvláštního určení a služební byty.

11. Nájem prostoru sloužícího podnikání a jeho specifika.

12. Postavení obcí - zákon o obcích a občanský zákoník ve vztahu k hospodaření s byty a nebytovými prostory.

13. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

JUDr. Zítek Adam, Ph.D.

JUDr. Zítek Adam, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty UK. Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a v této oblasti působí i jako lektor pro řadu renomovaných vzdělávacích agentur. Publikuje v odborných právních periodikách a je autorem monografie Dopady nového občaského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - Relativní majetková práva. Teoretickou erudici spojuje s poznatky z praxe, kde zastával řadu manažerských pozic, naposledy jako předseda představenstva Pražská plynárenská Holding, a.s. Od roku 2013 je lektorem na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE. Poskytuje právní služby se zaměřením na občanské, bytové a obchodní právo.