Time Management IV. generace

Program kurzu

Time Management IV. generace

8. 11. 2013 -  Školící místnost, Olomoucká 112, Prostějov (možnost parkování v místě zdarma)

Lektor: Jitka Ševčíková, MBA

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 16:00  Přestávky určí přednášející

Seminář   je zaměřen   na time management  IV. generace a praktické manažerské dovednosti, sebepoznání, vedení a řízení, rozhodování  v obtížných situacích. Metody,  jak reagovat na kritiku, jak se efektivně připravit na jednání apod. Zaměřuje se na stanovování priorit, kvalitu prožívání pracovního i osobního času, metody, jak lépe využít svůj potenciál, naučit se delegovat, rozpoznat své silné a slabé stránky a podle toho plánovat a orientovat se ve svém životě a prioritách.

1.  Sebepoznání, vedení, řízení

-        jak využít podvědomí k plnému soustředění bez únavy
-        proč nás cíle stresují a priority nám pomáhají
-        cvičení na stanovování priorit
-        jak na chaos a časový stres – interaktivní diskuse, výměna nápadů,
-        delegování,      
-        vysvětlení rozdílu mezi koučinkem a mentoringem jako nástrojem sebepoznání (vědět co a jak prožíváme, rozdíly v prožitku u muže a ženy,
-        způsoby vnímání (VAKOG)
-        schopnost měnit své návyky,  pojmenování svých hodnot, důležitost emočního prožívání).

Metody výuky: icebreaker, výklad s prezentací PPT, skupinová diskuse,  interaktivní cvičení

 

2. Rozhodování v obtížných situacích

-        Rozhodování v obtížných situacích – sebepoznání, vedení a řízení jako nástroj efektivního rozhodování, jak efektivně vést porady nebo se na ně připravovat. Stanovování  priorit a cílů, metoda SMART s požadavkem na jasný konkrétní výstup.
-        Efektivní dosahování stanovených cílů – naučit se cíleně zaměřit mysl na důležité osobní hodnoty, které mohou být proměnné, při nižší energetické zátěži, zvyšování možnosti využití osobního potenciálu. Metoda paměťových kolíčků a přeladění do pozitivní smyčky.
-        Motivace – motivační profil (temperament, charakter, schopnosti, vlohy, motivace), co je to hmotný a nehmotný stimul, motivující prostředí, jak je vytvářet, jak o ně požádat nadřízeného,  partnera, rodinu či kolegy
-        Delegování – jaké jsou dané schopnosti k plnění pověření či úkolu zadaného  nadřízeným, vliv autority na uskutečnění nebo  respektování vedoucího ke splnění úkolu. Rozdělení, co delegovat a co nikdy nedelegovat, delegovací pravomoci.
-        Cvičení na trénink paměti, pomůcka při zvládání náročných úkolů na paměť.
-        Jak poznat ty pravé priority, oddělování věcí naléhavých od důležitých, proč silné vnitřní vize  a nadhled překonávají problémy, jak nebýt ve vleku ostatních. 5 parametrů pro splnění požadovaných činností, jak obnovit rovnováhu mezi prací a soukromím. Work –life balance – praktické cvičení.

Metody výuky: icebreaker, výklad s prezentací PPT, skupinová diskuse, brainwriting, interaktivní cvičení

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ševčíková Jitka, MBA

Ševčíková Jitka, MBA

Jitka Ševčíková (1969) vystudovala ekonomii, marketing a emoční inteligenci. Patří mezi vyhledávané lektory, mentory a kouče. Mezi její prestižní klienty patří firmy: Arcelor Mittal, Bayer, Seznam.cz, GE Money bank, Hewlett Packard, Ogilvy Action, Partners, Strabag, Eurovia, Cetelem, Enteria Excalibur City, VUT Brno, Policie ČR a další. V roce 2010 byla v soutěži časopisu Cosmopolitan zvolena První českou prezidentkou. Devět let pracovala ve špičkové IT společnosti v oblasti marketingu a PR. Současně působila v občanském sdružení Dlouhá cesta, zabývajícím se pomocí rodičů po smrti dítěte. Je autorkou celorepublikového filantropického projektu Barevný anděl. Aktivně pomáhá charitativní činností, budováním koncepcí firemní filantropie a pořádáním benefičních akcí. Od roku 2010 lektoruje dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukce stresu, komunikačních dovedností, kontramanipulace, time managementu a práci v hladině alfa (snížené mozkové frekvenci). V ČR koordinuje vzdělávací platformu Brillant Brain (www.brillantbrain.com), je i součástí projektů Moudrého podnikání žen (www.moudrepodnikanizen.cz) a Lektorský kruh (www.lektorskykruh.cz). Spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem, přednáší na vysokých školách, kongresech a konferencích, publikuje v několika odborných médiích a na webu Psychologie.cz. Pořádá semináře v České republice, v Indonésii, na Filipínách a na Mallorce. Mentoruje a podporuje několik filantropických projektů. Je spoluautorkou knihy S láskou i rozumem (Albatros, C-Press 2015). V současné době připravuje další knihu pro nakladatelství Grada Publishing.