NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, KTERÝCH SE DOPOUŠTÍ MANAGEMENT

Kdykoliv mluvím na akcích napříč celou zemí, rozebírám vůdčí schopnosti až do jejich nejzákladnější a nejpraktičtější podoby. Ve vedení firmy jde o to, vyjít vstříc potřebám lidí a co nejvíce rozvinout jejich potenciál.

Pokud zaměstnanci nedostanou potřebné nástroje, zácvik, možnost se rozvíjet, vyhlídky, vize nebo zdroje, které potřebují k tomu, aby vykonávali svou práci dobře, pak se snižuje jejich morálka.

V tom případě ztratí zájem a přestanou se snažit již během prvních týdnů v nové práci.

Ne každá osoba v řídící roli má stejné kvality. Pokud mohu být upřímná, někteří z nich nemají vůbec právo být v roli, ve které mohou mít vliv na ostatní.

Takže nyní k tématu: toto je pět nejčastějších špatných způsobů chování managementu, se kterým jsem se během let setkala:

 

  1. Narcistické sklony

V jejich extrémní podobě jsou tyto sklony velmi špatné pro oba, manažera i zaměstnance.

U manažera jde o aktuální duševní stav známý jako narcistická povahová porucha, která vyžaduje lékařskou péči.

Pokud jde o zaměstnance, patologicky narcističtí manažeři mohou zničit jejich kariéru. Joseph Burgo, autor knihy „Narcista, kterého znáte: Jak se bránit proti extrémním narcistům v epoše sobeckosti“ říká, že taková osoba často využívá opovržení k tomu, aby se ostatní cítili jako nuly a on se ukázal jako vítěz. Bude shazovat vaše pracovní výsledky nebo vás zesměšňovat na poradách. Když bude od vás něco potřebovat, může se stát hrozbou. V jeho nejhorší podobě vás přiměje pochybovat o sobě a o vaší konečné hodnotě pro vašeho zaměstnavatele.

 

  1. Neoceňování lidí za dobrou práci

Nepodceňujte sílu, která přichází z oceňování vysoce výkonných zaměstnanců, kteří jsou vnitřně motivováni.

V průzkumu se Gallup dotazoval na toto téma více než čtyř milionů zaměstnanců na celém světě.

Zjistili, že lidé, kterým se dostává pravidelného uznání a pochvaly, tak:

  • zvýší svoji produktivitu

  • zvýší své zapojení mezi kolegy

  • pravděpodobněji nebudou mít tendenci odejít z firmy

  • získávají větší loajalitu zákazníků a dosahují také vyšší spokojenosti klientů

  • mají lepší bezpečnostní záznamy a méně nehod v práci

 

  1. Považování zaměstnanců jen za čísla

V pracovní hierarchii jsou zaměstnanci viděni jako včely dělnice a jsou považováni spíše za objekty nebo výdaje něž za přínos; vedení většinou má jen malý zájem o jejich štěstí a pohodu, protože důvodem jejich zaměstnání byla pouze produktivita a zisk.

V tomto prostředí najdeme jen málo důkazů o tom, že by vedení vidělo zaměstnance jako ceněné lidské bytosti a projevovalo jim soucit a empatii. Výsledkem toho pak bude, že se management setká u svých zaměstnanců s vysokou hladinou stresu, absence a vyhoření.

 

  1. Příliš mnoho kontroly

Manažer, který řídí vše do detailů, je posedlý kontrolou. Pracovní prostředí, které takový manažer vytvoří je panovačné a tíživé, protože on nebo ona chce kontrolovat všechna rozhodnutí. Takový manažer nedůvěřuje svému týmu, a proto jen zřídka pověřuje ostatní zaměstnance úkoly. Typickým rysem pro takové pracovní podmínky je, že jen stěží najdete prostor pro skupinovou diskuzi nebo přínos, protože tento styl řízení je autokratický, což limituje kreativitu a touhu se učit nové věci.

Loajálnímu zaměstnanci, který se snaží najít smysl a účel své práce, pak nezbývá nic jiného než následovat ostatní. A může si pomyslet, že je čas na to, znovu zaktualizovat svůj životopis a poohlédnout se po práci někde jinde.

 

  1. Nesdílení informací

Pokud je to děláno opakovaně, pak je hromadění informací, nebo nedostatek osobní a organizační transparentnosti na straně manažera hlavní důvod fluktuace zaměstnanců.

Znovu si řekněme, že toto je chování manažera, který je na cestě za mocí a to je přesně ten typ vedení, kterému zaměstnanci nikdy nevěří.

Pokud jste někdy četli dílo Patricka Lencioniho „Pět dysfunkcí týmu“, pak víte, že základem pro jakýkoliv dobrý vztah je důvěra – to je i základem jeho pyramidového modelu – a tento základ jednoduše nemůže existovat bez transparentnosti v práci.

V důsledku toho pak zaměstnanci pracující pro manažery, kteří otevřeně sdílí informace, budou pracovat usilovněji, budou je více respektovat, budou více inovativní a budou řešit problémy mnohem rychleji.

 

Závěrečné myšlenky

Udržení si vašich nejlepších lidí ve vašem týmu a jejich zapojení do vysokých pozic záleží na tom, jak se k nim chováte. Abyste to dělali dobře, je důležité mít s nimi přátelské vztahy, pomoci jim vyrůst a dát jim vše, co potřebují k tomu, aby uspěli.

Zdroj: https://www.inc.com/marcel-schwantes/6-signs-to-instantly-notice-someone-with-bad-leadership-skills.html