ZÁKONÍK PRÁCE - novela 2020/2021 a vybrané kapitoly zákoníku práce

ZÁKONÍK PRÁCE - novela 2020/2021 a vybrané kapitoly zákoníku práce

Program kurzu

Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled ve vybrané problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz určený pro posluchače z řad personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je pro začínající personalisty, ale nejen pro ně.
Součástí kurzu je i v zásadě komparativní přehled změn, které přinesla či přinese velká novela zákoníku práce.

 

Obsah kurzu

 

 • Úvod do problematiky.
 • Osobní údaje v pracovněprávních vztazích – tipy pro praxi.
 • Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Základní informace týkající se dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
 • Pracovní poměr. Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy.
 • Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní smlouvy a co nikoliv.
 • Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: nejčastější problémy/chyby při uzavírání pracovní smlouvy, forma pracovní smlouvy, doba určitá/doba neurčitá (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků"), zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi, odměňování zaměstnance (minimální, zaručená mzda, rozdíl mezi mzdou a platem, výplata mzdy, sjednání/stanovení mzdy) apod.
 • Dovolená. Druhy dovolené, jak čerpat, základní chyby v praxi. Lze dovolenou převádět?
 • Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. § 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy vznikající v praxi. Formulace „důtek". Jak postupovat, když zaměstnanec odmítne převzít výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru.
 • Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání.

 

 

 

Hlavní foto kurzu

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Výklad bude převážně koncipován jako seznámení s právní úpravou před účinností a po účinnosti novely, seznámíme se zejména s těmito změnami:

 •   změny v oblasti dovolené,
 •   změny v oblasti doručování,
 •   sdílené pracovní místo,
 •   pracovní volno související s akcí pro děti a mládež,
 •   další novinky (změny u odvolání z vedoucího pracovního místa, změny u pružného rozvržení pracovní doby, náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, běh lhůt a další změny).

 

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. Na vyžádání jej můžeme, po absolvování kurzu, po dohodě s lektorem, dodat i v elektronické podobě. 

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 


Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč  za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt 

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Gottwaldová, MBA Mgr. Klára

Gottwaldová, MBA Mgr. Klára

Klára Gottwaldová působila jako advokátka se zaměřením na pracovní právo, nyní působí jako korporátní právnička a lektorka se zaměřením na zákoník práce. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci zakázkových seminářů vytvořených zákazníkům přímo na míru. Je šéfredaktorkou časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem a členkou Rady expertů Unie personalistů, z.s. Je rovněž autorkou odborných článků v tištěných časopisech i on-line poradnách