ZÁKONÍK PRÁCE - novela 2020/2021 a vybrané kapitoly zákoníku práce

ZÁKONÍK PRÁCE - novela 2020/2021 a vybrané kapitoly zákoníku práce

Program kurzu

Kurz je zaměřen na základní seznámení s vybranými pracovněprávními problémy. Jeho cílem je poskytnout posluchačům přehled ve vybrané problematice nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz určený pro posluchače z řad personalistů ze mzdové sféry, velmi vhodný je pro začínající personalisty, ale nejen pro ně.
Součástí kurzu je i v zásadě komparativní přehled změn, které přinesla či přinese velká novela zákoníku práce.

 

Obsah kurzu

 

 • Úvod do problematiky.
 • Osobní údaje v pracovněprávních vztazích – tipy pro praxi.
 • Pracovněprávní vztahy. Základní vymezení. Základní informace týkající se dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
 • Pracovní poměr. Pracovní smlouva a informování o obsahu pracovního poměru. Podstatné a možné náležitosti pracovní smlouvy.
 • Druh práce a pracovní náplň. Co lze doporučit učinit součástí pracovní smlouvy a co nikoliv.
 • Vybraná témata spojená s pracovní smlouvou: nejčastější problémy/chyby při uzavírání pracovní smlouvy, forma pracovní smlouvy, doba určitá/doba neurčitá (včetně pracovních poměrů zaměstnanců „záskoků"), zkušební doba – jak správně sjednat a časté problémy v praxi, odměňování zaměstnance (minimální, zaručená mzda, rozdíl mezi mzdou a platem, výplata mzdy, sjednání/stanovení mzdy) apod.
 • Dovolená. Druhy dovolené, jak čerpat, základní chyby v praxi. Lze dovolenou převádět?
 • Zánik pracovního poměru (dohoda, výpověď a výpovědní důvody uvedené v ust. § 52 zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby) a základní problémy vznikající v praxi. Formulace „důtek". Jak postupovat, když zaměstnanec odmítne převzít výpověď/okamžité zrušení pracovního poměru.
 • Pracovní posudek. Potvrzení o zaměstnání.

 

 

 

Hlavní foto kurzu

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Výklad bude převážně koncipován jako seznámení s právní úpravou před účinností a po účinnosti novely, seznámíme se zejména s těmito změnami:

 •   změny v oblasti dovolené,
 •   změny v oblasti doručování,
 •   sdílené pracovní místo,
 •   pracovní volno související s akcí pro děti a mládež,
 •   další novinky (změny u odvolání z vedoucího pracovního místa, změny u pružného rozvržení pracovní doby, náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, běh lhůt a další změny).

 

Co v balíčku najdete?

Soustava osmi školení vybraná speciálně pro daňaře

05.10.2021                                                                                                                     Fakturace mimo tuzemsko od A do Z: více informací

09.11.2021                                                                                                                       DPH aktuálně: více informací 

       07.12.2021                                                                                                                                Účetní závěrka, novinky v daních, podrozvahavíce informací

      20.01.2022                                                                                                                                 Cestovní náhrady, silniční daň: více informací

     

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Gottwaldová, MBA Mgr. Klára

Gottwaldová, MBA Mgr. Klára

Klára Gottwaldová působila jako advokátka se zaměřením na pracovní právo, nyní působí jako korporátní právnička a lektorka se zaměřením na zákoník práce. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci zakázkových seminářů vytvořených zákazníkům přímo na míru. Je šéfredaktorkou časopisu pro personalisty a mzdové účetní Ad rem a členkou Rady expertů Unie personalistů, z.s. Je rovněž autorkou odborných článků v tištěných časopisech i on-line poradnách