OSVČ a firmy budou moct dluhy na sociálním pojištění doplatit bez penále

OSVČ a firmy budou moct dluhy na sociálním pojištění doplatit bez penále

Firmy a OSVČ se budou moct zbavit svých případných dluhů na sociálním pojištění levněji – bez penále. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž připravilo obdobu Milostivého léta pro sociální pojištění a plátce pojistného.

 

Milostivé léto běží až do konce listopadu

Až do konce listopadu mohou dlužníci využít akci “Milostivé léto II” a splatit tak exekuce. Podmínky jsou podobné jako při první verzi, došlo jen k několika změnám: 

  • paušální náhrada nákladů exekuce se nově stanoví ve výši 1500 Kč bez DPH 
  • povinný musí nově ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta 
  • povinný může požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. Milostivého léta, a soudní exekutor je povinen do 15 dnů odpovědět 
  • výslovně se stanovuje, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náleží náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022

Opět nicméně platí, že se Milostivé léto netýká všech exekucí, ale pouze veřejnoprávních dluhů vymáhaných v soudní exekuci. Akci tak nemohou využít dlužníci s daňovými a správními exekucemi, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky či ČSSZ nezaplacené pojistné. 

 

Stanjura navrhl daňovou amnestii

Už před dvěma měsíci nicméně navrhlo ministerstvo financí zákon, který má stávající Milostivé léto doplnit. Ministerstvo chce prosadit jak mimořádné odpuštění příslušenství daně, tak mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. 

 

OSVČ a firmám se má odpustit penále

Nově se k ministerstvu financí přidalo i ministerstvo práce a sociálních věcí, které poslalo do připomínkové řízení návrh zákona, který počítá při splnění podmínek s mimořádným odpuštěním penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů. Odpuštění se má týkat plátců pojistného, tedy jak OSVČ, tak firem. 

Hlavní podmínkou pro odpuštění příslušenství bude uhrazení dlužného pojistného na sociálním zabezpečení evidovaného OSSZ ke dni 30. 9. 2022, a to nejpozději ve lhůtě do 30. 11. 2023 nebo ve splátkovém režimu. Kdo bude chtít odpuštění využít, bude muset tuto skutečnost oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě.

 

Zdroj: Podnikatel.cz

Autor: Daniel Morávek