Účetní závěrka + daňové přiznání pro podnikatele za rok 2016

Program kurzu

1. Přehled novel – daň z příjmů
2. Zdaňovací období
3. Základ daně, výsledek hospodaření
4. Úprava výsledku hospodaření na základ daně
5. Výpočet daně
6. Sleva na dani
7. Lhůty pro podání daňového přiznání
8. Obsah řádků daňového přiznání
9. Povinné a nepovinné části účetní závěrky
10. Povinnost zveřejnění účetní závěrky
11. Povinnost sestavení výroční zprávy
12. Vazby mezi účetními výkazy a přiznáním k dani z příjmů právnických osob

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Christian Žmolík

Ing. Christian Žmolík

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu

Ing. Dagmar Procházková

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).