Podpora vzniku a činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2018

Objem finančních prostředků vyčleněných na program:
2 500 000 Kč

Cíl/učel programu:
Cílem dotačního programu je podpořit vznik a činnost i již vzniklých destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu.

Příjem žádostí:
od 14. 2. 2018 do 30. 6. 2018 do 17:00 hod.

Územní lokalizace programu:
Územní obvod Jihomoravského kraje

Dotační titul Podpora vzniku a činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2018
Příjemci podpory - PO splňující podmínky certifikace DMO
Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost - 50 000 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost - 500 000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele - spoluúčast není vyžadována